Ogólne wprowadzenia do życia i myśli Tomasza

Alarcón Enrique, Dlaczego warto słuchać św. Tomasza z Akwinu, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, 06.2012 (mp3 do pobrania)

Harris John OP, A Brief Introduction to St. Thomas Aquinas and the Summa, Thomistic Institute, 04.2018 (SoundCloud)

Klimczak Paweł OP, Święty Tomasz – szkic do portretu, cz. 1 oraz cz. 2, Dominikańska Szkoła Wiary (Łódź), 29.09.2018 (YouTube)

McGinn Bernard, The Making of Thomas Aquinas’s „Summa Theologiae”, Lumen Christi Institute, 23.05.2012 (Vimeo na stronie instytucji)

Milcarek Paweł/Rowiński Tomasz/Grad Paweł, Konwersatorium: O „Summie Teologii” Tomasza z Akwinu, Polskie Radio Lublin,  23.12.2018 (mp3 do pobrania)

Nicolas Marie-Joseph OP, Doctrine spirituelle: le Théocentrisme, brak danych o miejscu i czasie wykładu (SoundCloud)

Nicolas Marie-Joseph OP, Doctrine spirituelle: le Théocentrisme II + La nature et la grâce, brak danych o miejscu i czasie wykładu (SoundCloud)

Nicolas Marie-Joseph OP, Portrait de saint Thomas d’Aquin, brak danych o miejscu i czasie wykładu (SoundCloud)

Paluch Michał OP, Co święty Tomasz z Akwinu ma nam do powiedzenia dzisiaj? – cz. 1 oraz cz. 2, Dominikańska Szkoła Wiary (Wrocław), 19.11.2016 (mp3 do pobrania)

Paluch Michał OP, Tomasz z Akwinu – zagrożenie dla teologii czy szansa?, Katedra Teologii Klubu Jagiellońskiego, 25.02.2013 (YouTube)

Torrell Jean-Pierre, Le portrait de saint Thomas d’Aquin, klasztor sióstr dominikanek w Estavayer-Le-Lac, 14.02.1993 (SoundCloud)

St. Thomas Aquinas, rozmowa Melvyna Bragga z Martinem Palmerem, Johnem Haldane i Annabelle Brett, audycja z serii„In Our Time: Philosophy”, BBC Radio 4, 17.09.2009 (SoundCloud)

Vicaire Marie-Humbert, L’homme quefut saint Thomas, Fribourg, 22.11.1973 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, The Life and Sanctity of Thomas Aquinas, Thomistic Institute, 12.2017 (SoundCloud)