O filozofii

Brock Stephen L., Aquinas and the Life of the Mind, Lumen Christi Institute, 12.05.2017 (YouTube na stronie instytucji)

Brock Stephen L., Sizeless Stretchable Souls: Substantial Form as Nature in Aquinas, Thomistic Institute, 25.01.2018 (SoundCloud)

Brower Jeffrey, Form-Matter Composition, Aquinas on Metaphysics Workshop, Thomistic Institute, 28.06-2.07.2017 (SoundCloud)

Emery Gilles OP, The Dignity of Being a Substance, Lumen Christi Institute, 27.04.2011 (Vimeo na stronie instytucji)

Feser Edward, The Distinction of Essence and Existence, Aquinas on Metaphysics Workshop, Thomistic Institute, 28.06-2.07.2017 (SoundCloud)

Finley John, The Extraordinary Unity of the Human Being, Thomas Aquinas College, 23.09.2016 (SoundCloud na stronie instytucji)

Gorman Michael, What Is a Substance, Aquinas on Metaphysics Workshop, Thomistic Institute, 28.06-2.07.2017 (SoundCloud)

Haldane John, Aquinas and Realism, Thomas Aquinas and Philosophical Realism Symposium, Thomistic Institute, 9.11.2013 (SoundCloud)

Kreeft Peter, Thomistic Personalism – A Marriage Made in Heaven, Hell, or Harvard, University of St. Thomas (Houston), 27.01.2011 (YouTube)

Paluch Michał OP, Jak myśleć o transcendencji. Przykład św. Tomasza z Akwinu, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, 2.06.2012 (YouTube)

Paluch Michał OP/Koszkało Martyna, Tomasz z Akwinu i Jan Duns Szkot – dwugłos o przygodności, wolności i indywidualności, Wydział Filozofii KUL, 5.04.2017 (YouTube)

Roszak Piotr, Filozoficzne implikacje idei stworzenia świata według św. Tomasza z Akwinu, Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 13.03.2018 (YouTube)

Snyder Raymund, Aquinas’s Adaptation Of The Neoplatonic Triad Of Being, Life, And Intellect, Thomas Aquinas and the Greek Fathers, Thomistic Institute/Aquinas Center, 26-27.01.2018 (SoundCloud)

Stump Eleonore, Aquinas’ metaphysics and non-Aristotelian ethics, Aquinas on Metaphysics and Morals Symposium, Thomistic Institute, 18.04.2015 (SoundCloud)

Vogler Candace, Nature, Culture, And Human Good In Aquinas, Thomas Aquinas and Philosophical Realism Symposium, Thomistic Institute, 9.11.2013 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Introduction to Metaphysics Part One: Form and Matter; Substance and Accidents, Thomistic Institute, 11.2016 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Introduction to Metaphysics Part Two: Transcendentals and the Existence of God, Thomistic Institute, 11.2016 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Introduction to Metaphysics Part Three: Philosophy as Wisdom, Thomistic Institute, 11.2016 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, The Careful Rationality of Monotheism: Thomas Aquinas on Analogical Knowledge of God, Lumen Christi Institute, 26.02.2013 (Vimeo na stronie instytucji)