O Bogu w Trójcy i Osobach Boskich

O Bogu

Carl Brian, Knowing God as He Who Is, Newburgh Summer Philosophy Workshop „Aquinas on Divine Attributes”, Thomistic Institute/Mount Saint Mary College/Notre Dame University, 14.06.2018 (SoundCloud)

Davies Brian, Aquinas on What God Is Not, Royal Institute of Philosophy, 06.02.2015 (YouTube)

Gorman Michael, Divine Unity And Simplicity, Newburgh Summer Philosophy Workshop „Aquinas on Divine Attributes”, Thomistic Institute/Mount Saint Mary College/Notre Dame University, 15.06.2018 (SoundCloud)

Hochschild Joshua, Divine Naming And Analogy, Newburgh Summer Philosophy Workshop „Aquinas on Divine Attributes”, Thomistic Institute/Mount Saint Mary College/Notre Dame University, 15.06.2018 (SoundCloud)

Przanowski Mateusz OP, Tylko sprawiedliwość i miłosierdzie?, Wydział Teologiczny UMK / Fundacja Pro Futuro Theologiae, 24.01.2018 (SoundCloud)

Snyder Raymund OP, The Preambles of Faith, Newburgh Summer Philosophy Workshop „Aquinas on Divine Attributes”, Thomistic Institute/Mount Saint Mary College/Notre Dame University, 14.06.2018 (SoundCloud)

 

O Trójcy Przenajświętszej

Emery Gilles, Monoteizm trynitarny, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, 07.03.2015 (strona instytucji)

Gołaski Wojciech, Święta Trójca wg św. Tomasza, Dominikańska Szkoła Wiary w Białymstoku, 9.12.2017 (strona instytucji, należy zejść na dół strony)

Paluch Michał OP, Relacyjna koncepcja Osoby Boskiej u św. Tomasza z Akwinu, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów/PWTW Bobolanum, 25.03.2011 (strona instytucji)

Przanowski Mateusz OP, Współczesna krytyka trynitologii Akwinaty, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów/PWTW Bobolanum, 25.03.2011 (strona instytucji)

 

O Chrystusie

Gaine Simon OP, Does Christology still have a place for Christ’s infused knowledge?, Thomistic Insitute, 3.10.2015 (SoundCloud)

Kotecki Dariusz, Chrystologia Listu do Efezjan w świetle Komentarza św. Tomasza z Akwinu do Listu do Efezjan, Pracownia Tomizmu Biblijnego (Wydział Teologiczny UMK), 22.03.2018 (SoundCloud)

Moreland Anna Bonta, The Christological Shape Of Aquinas On The Attributes Of God, Newburgh Summer Philosophy Workshop „Aquinas on Divine Attributes”, Thomistic Institute/Mount Saint Mary College/Notre Dame University, 16.06.2018 (SoundCloud)

Nicolas Marie-Joseph OP, Le rôle du Christ, „par le Christ”, brak danych o miejscu i czasie wykładu (SoundCloud)

Wawrykow Joseph P., Christ’s Earthly Perfection in the Theology of St. Thomas Aquinas, Pontifical Faculty of Immaculate Conception/Thomistic Institute, 29.01.2015 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Aquinas on Incarnation – cz. 1 i cz. 2; Thomistic Institute, 14.11.2015 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Understanding the Christian Understanding of Redemption, Thomistic Institute, 1.11.2016 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Why Did God Become Man?: Aquinas on the Logic of the Incarnation, Thomistic Institute/Rutgers Center for the Philosophy of Religion, 20.04.2017 (SoundCloud)

 

O Duchu Świętym

d’Amécourt Joseph OP, Thomas Aquinas & the Gifts of the Holy Spirit, Thomistic Institute, 29-30.09.2017 (SoundCloud)

Wawrykow Joseph, Aquinas on the Holy Spirit & the Eucharist as Sacrament & Sacrifice, Thomistic Institute, 29-30.09.2017 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Part 1: I Believe in Holy Spirit, Thomistic Institute, 9-12.02.2017 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Part 2: Aquinas on the Mission of the Holy Spirit, Thomistic Institute, 9-12.02.2017 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Part 3: Aquinas on the Holy Spirit in the Life of Jesus, Thomistic Institute, 9-12.02.2017 (SoundCloud)

White Thomas Joseph OP, Part 4: The Holy Spirit in the Church and the Eucharist, Thomistic Institute, 9-12.02.2017 (SoundCloud)