Super Ieremiam et Threnos

Komentarz do Księgi Jeremiasza należy do tego samego gatunku kursorycznej lektury Biblii, związanej z sensem dosłownym, co komentarz do Księgi Izajasza; komentarz do Księgi Jeremiasza jest ponadto opatrzony collationes, podobnymi do tych z Super Isaiam. Obydwa te komentarze należy datować na początek pobytu Tomasza w Paryżu w roku 1251/1252 lub 1252–1253. Komentarz do Lamentacji, często wydawany razem z komentarzem do Księgi Jeremiasza, prawdopodobnie nie jest autentyczny.

Wydania:

  • Parma, t. 14, s. 577–667; 668–685;
  • Vives, t. 19, s. 66–198; 199–225.

Przekład francuski:

  • Explication du prophète Jérémie, tłum. J. Ménard, oraz L’explication des Lamentations de Jérémie, tłum. D. Pillet, Paris 2008.