Super Boetium De Trinitate

Dzieło to, do którego posiadamy jeden z rzadkich autografów Tomasza, zostało napisane podczas pierwszego okresu jego nauczania w Paryżu, w latach 1257–1258 lub na początku 1259 roku, po dotarciu przez Tomasza do połowy De veritate, a przed rozpoczęciem pracy nad Contra gentiles. Tomasz jest jedynym trzynastowiecznym autorem, który skomentował ten tekst. Dzieło jest niedokończone, a expositio tekstu De Trinitate Boecjusza (doprowadzona aż do pierwszych wierszy rozdziału 2) jest zwięzła. Obszerne kwestie omawiają ludzkie poznanie Boga; przy tej okazji Tomasz najdalej posunął swoją refleksję nad epistemologią poszczególnych nauk.

Wydania:

 • Leonina, t. 50, 1992;
 • Parma, t. 17, s. 349–396;
 • Vivès, t. 28, s. 482–550;
 • Mandonnet, Opuscula, t. 3, s. 19–141;
 • Marietti, Opuscula theologica, t. 2, s. 313–389;
 • Expositio super Librum Boethii de Trinitate, wyd. B. Decker, Leiden 1959, reprint 1965 (nowe wydanie, z corrigenda et addenda, s. 244–245).

Przekłady polskie:

 • O poznaniu Boga (Sancti Thomae Aquino „Super Boetiam De Trinitate”), wyd. łac.-pol., wstęp i tłum. P. Lichacz OP (q. 1–2), M. Przanowski OP (q. 3–4), M. Olszewski (q. 5–6), Kraków 2005;
 • A. Maryniarczyk, Metoda metafizyki realistycznej (wraz z tekstem komentarza św. Tomasza z Akwinu do 5. i 6. kwestii Boecjusza De Trinitate w tłum. A. Białka), Lublin 2005.

Przekłady francuskie:

 • Opuscules de saint Thomas d’Aquin, tłum. ks. Védrine, t. 7, Paris 1858, s. 326–511;
 • Proemium, tłum. J.-P. Torrell, w: „Documenti e Studi” nr 10 (1999), s. 349–353;
 • kwestie V i VI a. 1 i 2, tłum. J.-B. Échivard, w: J.-B. Échivard, Une introduction à la Philosophie. Les proèmes des lectures de saint Thomas d’Aquin aux œuvres principales d’Aristote, t. 5, Paris 2008, s. 48–106.

Przekłady angielskie:

 • The Trinity and the Unicity of the Intellect, tłum. R.E. Brennan, St. Louis 1946;
 • The Division and Methods of the Sciences. Questions V and VI of his Commentary of the De Trinitate of Boethius, wstęp, tłum. i przypisy A. Maurer, Toronto 41986;
 • Faith, Reason and Theology. Questions I–IV of his Commentary on the De Trinitate of Boethius, wstęp, tłum. i przypisy A. Maurer, Toronto 1987.

Przekłady niemieckie:

 • Über die Trinität, Eine Auslegung der gleichnamigen Schrift des Boethius, tłum. i przypisy H. Lentz, wstęp W.-U. Klünker, Stuttgart 1988;
 • Kommentar zum Trinitätstraktat des Boethius I. Lateinisch-Deutsch, tłum. P. Hoffmann, H. Schrödter, Freiburg 2006.

Przekłady włoskie:

 • Forza e debolezza del pensiero. Commento al „De Trinitate” di Boezio, wstęp, tłum., przypisy i aparat krytyczny G. Mazzotta, Messina 1996;
 • Commenti ai libri di Boezio: De Trinitate, De ebdomadibus, red. C. Pandolfi, Bologna 1997;
 • Commenti a Boezio (Super Boetium De Trinitate. Expositio libri Boetii De ebdomadibus), wstęp, tłum., przypisy i aparat krytyczny P. Porro, Milano 2007 (Testi a Fronte, 107).

Przekład hiszpański:

 • Expositio del „De Trinitate” de Boecio, wstęp, tłum. i przypisy A. García Marques, J.A. Fernandez, Pamplona 1986.