Sententia super librum De caelo et mundo

Późniejszy od komentarza do Metafizyki komentarz do De caelo et mundo Arystotelesa prawdopodobnie został napisany w Neapolu w 1272–1273 roku. To dzieło kosmologiczne pozostało nieukończone, przerwane wkrótce po rozpoczęciu księgi III (Bekker 302 b 29).

Wydania:

  • Leonina, t. 3, przedmowa s. V–XVIII, tekst s. 1–257;
  • Parma, t. 19, s. 1–207;
  • Vives, t. 23, s. 1–266;
  • Marietti, wyd. R. M. Spiazzi, 1952.

Przekłady francuskie:

  • przekład w wersji elektronicznej na stronie http://docteurangelique.free.fr/, tłum. B. Ferré, 2008–2009;
  • Prooemium, tłum. J.-B. Échivard, J.-B. Échivard, Une introduction à la Philosophie. Les proèmes des lectures de saint Thomas d’Aquin aux œuvres principales d’Aristote, t. 2, Paris 2005, s. 147–153.