Sententia super libros De generatione et corruptione

Późniejszy od komentarzy do De caelo et mundo i do Fizyki, komentarz do De generatione et corruptione Arystotelesa należy usytuować w Neapolu w 1272 lub 1273 roku, w ostatnich miesiącach aktywności Tomasza (przed grudniem 1273 roku). Komentarz Tomasza, nieukończony, zatrzymuje się na piątym rozdziale księgi I (Bekker 322 a 33).

Wydania:

  • Leonina, t. 3, przedmowa s. XIX–XXIX, tekst s. 261–322;
  • Parma, t. 19, s. 208–299 (z częściami nieautentycznymi);
  • Vives, t. 23, s. 267–386 (z częściami nieautentycznymi);
  • Marietti, wyd. R. M. Spiazzi, 1952.

W aneksie do wydania Leoniny (s. I–LXI) i Mariettiego (s. 539–583) znajdujemy apokryf inspirowany myślą św. Alberta. Dzięki temu apokryfowi uzupełniono nieukończony komentarz Tomasza.

Przekłady francuskie:

  • przekład w wersji elektronicznej na stronie http://docteurangelique.free.fr/, tłum. G. Delaporte, 1998;
  • Prooemium, tłum. J.-B. Échivard, w: J.-B. Échivard, Une introduction à la Philosophie. Les proèmes des lectures de saint Thomas d’Aquin aux œuvres principales d’Aristote, t. 2, Paris 2005, s. 173–176.

Przekład hiszpański:

  • Comentario a „La generación y corrupción” de Aristoteles, tłum. H. Velásquez, wstęp M. Beuchot, Pamplona 1996 (Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, 32).