Sententia libri Politicorum

Najprawdopodobniej komentarz do Polityki Arystotelesa należy umieścić, podobnie jak poprzednie komentarze, w drugim okresie nauczania w Paryżu (1269–1272). Dzieło pozostało nieukończone, jego autentyczna część zatrzymuje się na księdze III, 6 (Bekker 1280 a 7). Wydania drukowane, inne niż edycja leonińska, podają tekst w ośmiu księgach (został on uzupełniony przez Piotra z Owernii), ale tekst trzech pierwszych ksiąg nie jest wiarygodny – odtwarza humanistyczną edycję Ludwika z Walencji, która znacząco zmienia tekst Tomasza.

Wydania:

  • Leonina, t. 48 A;
  • Parma, t. 21, s. 364–716;
  • Vives, t. 26, s. 89–513;
  • Marietti, wyd. R. M. Spiazzi, 1951 i inne daty.

Przekłady francuskie:

  • przekład w wersji elektronicznej na stronie: http://docteurangelique.free.fr/, tłum. S. Pronovost, 2014;
  • Préface à la Politique, przedmowa, tłum. i objaśnienia H. Kéraly, Paris 1974;
  • Prooemium, tłum. J.-B. Échivard, w: J.-B. Échivard, Une introduction à la Philosophie. Les proèmes des lectures de saint Thomas d’Aquin aux œuvres principales d’Aristote, t. 3, Paris 2006, s. 154–177

Przekład włoski:

  • Commento alla Politica di Aristotele, red. L. Perotto, Bologna 1996.

Przekład hiszpański:

  • Comentario a „La política” de Aristóteles, tłum. H. Velásquez, wstęp M. Beuchot, Pamplona 1996 (Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, 33).