Sententia libri De sensu et sensato

Komentarz do De sensu et sensato, późniejszy od komentarza do De anima, mógł zostać rozpoczęty w Rzymie przed wyjazdem do Paryża (wrzesień 1268) i ukończony w 1269 roku w Paryżu, przed De unitate intellectus (1270). SententiaTomasza składa się z dwóch traktatów, połączonych jak dwie części jednej książki: De sensu exteriori, komentarz do De sensu et sensato Arystotelesa; De memoria et reminiscentia, na podstawie traktatu o tym samym tytule.

Wydania:

 • Leonina, t. 45/2;
 • Parma, t. 20, s. 145–214;
 • Vives, t. 24, s. 198–292;
 • Marietti, 3 wyd. w całości przejrzane, wyd. R. M. Spiazzi, 1949 i inne daty.

Przekład polski:

 • Komentarz do „O pamięci i przypominaniu”, tłum. i oprac. M. Zembrzuski, Warszawa 2012 (Opera Philosophorum Medii Aevi, 13).

Przekłady francuskie:

 • przekład w wersji elektronicznej na stronie http://docteurangelique.free.fr/, tłum. A. Blachaire, b.d.;
 • Traduction du Prooemium de saint Thomas à son commentaire du „De sensu et sensato” d’Aristote, F. i B. d’Avezac de Caster, „Cahiers de l’Institut de Philosophie Comparte” nr 24 (1981), s. 69–79;
 • Prooemium, tłum. J.-B. Échivard, w: J.-B. Échivard, Une introduction à la Philosophie. Les proèmes des lectures de saint Thomas d’Aquin aux œuvres principales d’Aristote, t. 2, Paris 2005, s. 289–299

Przekład angielski:

 • Commentaries on Aristotle’s „On Sense and What is Sensed” and „On Memory and Recollection”, tłum., wstęp i przypisy K. White, E.M. Macierowski, Washington 2005.

Przekład włoski:

 • La conoscenza sensibile: Commenti ai libri di Aristotele De sensu et sensato, De memoria e reminiscentia, tłum. A. Caparello, Bologna 1997.

Przekład hiszpański:

 • Commentarios a los libros de Aristóteles: Sobre el sentido y lo sensible, Sobre la memoria y la reminiscencia, tłum. J. Cruz Cruz, Pamplona 2001.