Responsio ad magistrum Ioannem de Vercellis de 43 articulis

List ten, noszący dokładną datę – Wielki Czwartek 2 kwietnia 1271 roku – jest opinią rzeczoznawcy wydaną na polecenie generała zakonu, Jana z Vercelli, na temat dyskutowanych punktów doktryny, w której zagadnienia kosmologiczne zajmują ważne miejsce: odpowiedź ta jest częścią tej samej dokumentacji, co odpowiedzi skierowane do lektora z Wenecji De 30 et 36 articulis. Jan z Vercelli zasięgał również rady Alberta Wielkiego i Roberta Kilwardby’ego, których odpowiedzi się zachowały.

Wydania:

  • Leonina, t. 42, przedmowa s. 299–320, tekst s. 327–335;
  • Parma, t. 16, s. 163–168;
  • Vives, t. 27, s. 248–255;
  • Mandonnet, Opuscula, t. 3, s. 196–210;
  • Marietti, Opuscula theologica, t. 1, s. 211–218.

Niektóre wydania wcześniejsze od Leoniny, oparte na rękopisach i edycjach drukowanych zawierających błędy, mylnie wymieniają 42 artykuły zamiast 43.

Przekład polski:

  • Odpowiedź na 42 artykuły, tłum. M. Zembrzuski, w: Tomasz z Akwinu. Opuscula, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Warszawa 2014 (Opera Philosophorum Medii Aevi, 9, 4), s. 72–90.

Przekład francuski:

  • Opuscules de saint Thomas d’Aquin, tłum. ks. Bandel, Vives, t. 2, Paris 1857, s. 93–112;
  • przekład w wersji elektronicznej na stronie http://docteurangelique.free.fr/, tłum. J.-F. Delannoy, 2008.