Responsio ad magistrum Ioannem de Vercellis de 108 articulis

O tę opinię rzeczoznawcy poprosił Tomasza generał zakonu, Jan z Vercelli. Tomasz bada w niej 108 tez zaczerpniętych z komentarza do Sentencji autorstwa swojego współbrata, Piotra z Tarantazji, późniejszego Innocentego V, podejrzewanego o błędy przez pewnego oskarżyciela. Tomasz wyjaśnia myśl autora, oddzielając ją od fałszywej czy tendencyjnej interpretacji jej krytyka. Dzieło należy do okresu rzymskiego, ale nie można dokładniej sprecyzować daty jego powstania (lata 1265–1266 lub 1265–1267).

Wydania:

  • Leonina, t. 42, przedmowa s. 263–275, tekst s. 279–294;
  • Parma, t. 16, s. 152–162;
  • Vives, t. 27, s. 230–247;
  • Mandonnet, Opuscula, t. 3, s. 211–245;
  • Marietti, Opuscula theologica, t. 1, s. 223–240.

Przekład polski:

  • Odpowiedź na 108 artykułów dla Magistra Jana z Vercellis, tłum. M. Płotka, w: Tomasz z Akwinu, Opuscula, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Warszawa 2014 (Opera Philosophorum Medii Aevi, 9, 4), s. 96–130.

Przekład francuski:

  • Opuscules de saint Thomas d’Aquin, tłum. ks. Bandel, Vives, t. 2, Paris 1857, s. 50–92; przekład ten został poprawiony na użytek wydania elektronicznego w 2009 roku przez G. Comeau: http://docteurangelique.free.fr/.