Responsio ad lectorem Bisuntinum de 6 articulis

Niejaki brat Gerard, lektor konwentu w Besançon, zasięgnął opinii św. Tomasza na temat sześciu artykułów; pięć dotyczy wypowiedzi kaznodziejów (czy gwiazda, która ukazała się trzem królom, miała kształt krzyża, człowieka czy krucyfiksu; czy rączki maleńkiego Dzieciątka Jezus stworzyły gwiazdy; czy odnoszące się do Matki Bożej proroctwo Symeona spełniało się siedem razy każdego dnia aż do Zmartwychwstania?); Tomasz w odpowiedzi stanowczo zaleca nie wdawać się w takie błahe i bezużyteczne rozważania. Szósty artykuł dotyczy spowiedzi sakramentalnej. Data tej konsultacji jest niepewna; mógł to być 1271 rok.

Wydania:

  • Leonina, t. 42, przedmowa s. 349–352, tekst s. 355–356;
  • Parma, t. 16, s. 175–176;
  • Vives, t. 27, s. 264–265;
  • Mandonnet, Opuscula, t. 3, s. 246–248;
  • Marietti, Opuscula theologica, t. 1, s. 243–244.

Przekład polski:

  • Sześć odpowiedzi, tłum. J. Salij OP, w: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. J. Salij OP, K. Suszyło OP, M. Starowieyski, W. Giertych OP, opr. J. Salij OP, Kęty 1999, s. 466–468;
  • Odpowiedź na 6 artykułów, tłum. I. Andrzejuk, w: Tomasz z Akwinu, Opuscula, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Warszawa 2014 (Opera Philosophorum Medii Aevi, 9, 4), s. 27–30.

Przekład francuski:

  • Opuscules de saint Thomas d’Aquin, tłum. ks. Bandel, Vives, t. 2, Paris 1857, s. 132–136;
  • przekład w wersji elektronicznej na stronie http://docteurangelique.free.fr/, tłum. Ch. Duyck, 2005.