Quaestiones disputatae De virtutibus

Kwestie dyskutowane De virtutibus należy datować na koniec drugiego okresu nauczania Tomasza w Paryżu (1271–1272), w tym samym czasie co Secunda Secundae. Ten zbiór 36 artykułów poświęconych cnotom obejmuje kwestie: De virtutibus in communi, De caritate, De correctione fraterna, De spe, De virtutibus cardinalibus.

Wydania:

 • Parma, t. 8, s. 545–638;
 • Vives, t. 14, s. 178–314;
 • Mandonnet, Quaestiones disputatae, t. 3, Paris 1925, s. 208–365;
 • Marietti, Quaestiones disputatae, t. 2, wyd. P. Bazzi i in., 101965, s. 707–828.

Przekłady polskie:

 • O miłości nadprzyrodzonej, tłum. J. Ruszczyński, Warszawa 1994 (q. 2);
 • O miłości, tłum. J. Ruszczyński, w: Tomasz z Akwinu. Opuscula, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Warszawa 2011 (Opera Philosophorum Medii Aevi, 9, 2), s. 101–206 (q. 2);
 • O braterskim upomnieniu, tłum. P. Bełch, Londyn 1986 (q. 3);
 • Kwestia dyskutowana o nadziei, w: Tomasz z Akwinu, Kwestia dyskutowana o nadziei; O zmieszaniu elementów; O ukrytych działaniach natury, tłum. A. Rosłan, Warszawa 2003, s. 10–49 (q. 4);
 • O nadziei, w: Tomasz z Akwinu, Wybór pism, tłum. i oprac. A. Rosłan, Kraków 2009, s. 42-107 (q. 4).

Przekład francuski:

 • Les cinq Questions disputées sur les Vertus. De virtutibus (wraz z tekstem łacińskim), tłum. J. Ménard i in., 2 t. Paris 2008–2009;
 • częściowe (sed contra i korpus artykułów) tłumaczenie 13 artykułów kwestii dyskutowanej De caritate w: Saint Thomas d’Aquin, Bref résumé de la foi chrétienne – Compendium theologiae, tłum. J. Kreit, Paris 1985, s. 495–539.

Przekłady angielskie:

 • On the Virtues (in generali), tłum. J. P. Reid, Providence 1951;
 • On Charity (De caritate), tłum. L. H. Kendzierski, Milwaukee 1960;
 • Disputed Questions on Virtue: Quaestio disputata de virtutibus in communi, Quaestio disputata de virtutibus cardinalibus, tłum. R. McInerny, South Bend (Indiana) 1998.

Przekład włoski:

 • Questioni disputate. Le virtu, wstęp A. Lobato, tłum. P. Lippini, Bologna 2003.

Przekład hiszpański:

 • Cuestión disputada sobre las virtudes en general, tłum. L. E. Corso de Estrada, Pamplona 2000.