Quaestiones disputatae De veritate

Kwestie dyskutowane De veritate powstały w ciągu trzech lat pierwszego okresu nauczania Tomasza jako mistrza w Paryżu, w latach 1256–1259; posiadamy podyktowany oryginał kwestii 2–22. Całość to zbiór 253 artykułów, który jest podzielony na 29 kwestii, od nazwy pierwszej z nich pochodzi tytuł całej serii, pozostałe mają z nim mniej lub bardziej luźny związek. Kwestie dzielą się na dwie części: prawda i poznanie (qq. 1–20), dobro i pragnienie dobra (qq. 21–29). Mają one dużą wartość dla uchwycenia ewolucji myśli młodego mistrza, którego geniusz coraz wyraźniej się objawia.

Wydania:

 • Leonina, t. 22 (3 tomy);
 • Parma, t. 9, s. 1–458;
 • Vives, t. 14, s. 315–640 i t. 15, s. 1–356;
 • Mandonnet, Quaestiones disputatae, t. 1, Paris 1925;
 • Marietti, Quaestiones disputatae, t. 1, wyd. R. Spiazzi, 1964 i inne daty.

Przekłady polskie:

 • Św. Tomasza z Akwinu De veritate, qu. 1, art. 1–2, tłum. i oprac. P. Taranczewski, Z. Włodek, „Przegląd Tomistyczny” 1992, s. 121–133;
 • Kwestie dyskutowane o prawdzie, 2 t., tłum. A. Aduszkiewicz. L. Kuczyński, J. Ruszczyński, Kęty 1998 (całość);
 • Dysputy problemowe o prawdzie, o wiedzy Boga, Lublin 1999 (q. 1);
 • Dysputa o prawdzie. Dysputy problemowe o prawdzie, Kwestia 1, tłum. A. Białek, tekst przekładu przejrzeli M.A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, Lublin 2018 (Teksty – Przekłady – Komentarze);
 • Dysputy problemowe o ideach, o wiedzy Boga, tłum. A. Białek, Lublin 2006 (qq. 2–3);
 • Dysputy problemowe o synderezie, o sumieniu, tłum. A. Białek, Lublin 2010 (q. 16–17);
 • Dysputy problemowe o dobru, o pożądaniu dobra i o woli, tłum. A. Białek, Lublin 2003 (qq. 21–22);
 • Dysputy problemowe o zmysłowości, o uczuciach, tłum. A. Białek, Lublin 2008 (qq. 25–26).

Przekłady francuskie:

 • Premiere Question Disputée: La Vérité (De veritate), tłum. C. Brouwer, M. Peeters, Paris 2002 (q. 1);
 • De la vérité, Question 2 (La science en Dieu), wstęp, tłum. i komentarz S.-T. Bonino,  Fribourg – Paris 1996 (Vestigia, 17), (q. 2);
 • Le Verbe (De Verbo), tłum. B. Jolles, Paris 1992 (q. 4);
 • La Providence, La Prédestination, tekst łaciński z Leoniny, wprowadzenie i komentarz J.-P. Torrell, tłum. J.-P. Torrell, D. Chardonnens, Paris 2011 (q. 5 i 6);
 • L’Esprit (De mente), tekst łaciński z wydania Leoniny, wprowadzenie, tłum., przypisy i posłowie K. S. Ong-Van-Cung, Paris 1998 (q. 10);
 • Le Maître (De magistro), wstęp, tłum. i przypisy B. Jolles, Paris 1983 (q. 11);
 • De magistro, De l’enseignement, wstęp, tłum. i przypisy B. Jolibert, Paris 22003 (q. 11);
 • La prophétie (De prophetia), tłum. S.-Th. Bonino, wprowadzenie i adnotacje J.-P. Torrell, Paris 2006 (q. 12);
 • Trois Questions disputées du De Veritate, Qu. XV: Raison supérieure et raison inférieure; Qu. XVI: De la syndérese; Qu. XVII: De la conscience, tekst, tłum. i przypisy J. Tonneau, Vrin, Paris 1991 (qq. 15–17).
 • Questions disputées. De Veritate, przekład całości wraz z tekstem łacińskim z Index thomisticus, wyd. A. Aniorté, 2 t. (q. 1–13; 14–29), Le Barroux 2011, opublikowane w wersji elektronicznej na stronie http://docteurangelique.free.fr/

Przekład angielski:

 • On Truth, 3 t., wyd. R.W. Mulligan., tłum. J.V. McGlynn, R.W. Schmidt, Chicago 1952–1954.

Przekłady niemieckie:

 • Des hl. Thomas von Aquino Untersuchungen über die Wahrheit (Quaestiones disputatae De veritate), tłum. E. Stein, 2 t., Breslau 1931–1932; Louvain – Fribourg 1952–1955; Darmstadt 1970;
 • Von der Wahrheit, De veritate (Quaestio 1), wyd. A. Zimmermann, Hamburg 1986 (q. 1);
 • Über den Lehrer. De Magistro, Quaestiones disputatae De veritate quaestio XI, wyd. G. Jüssen, G. Krieger, J. H. J. Schneider, Hamburg 1988 (q. 11).

Przekłady włoskie:

 • Le Questioni disputate, La Verita, red. R. Coggi, Bologna 1992–1993, 3 t.;
 • La Verita (Quaestio I De Veritate), wstęp, tłum. i komentarze M. Mamiani, Padova 1970 (q. 1);
 • De magistro, wyd. T. Gregory, Roma 1965 (q. 11);
 • De magistro, wyd. C. Scurati, Padova 1970 (q. 11);
 • De magistro, tłum. Edda Ducci, Roma 1995 (q. 11).

Przekłady hiszpańskie:

 • przekład, który rozpoczął J. García López (Doctrina de Santo Tomás sobre la verdad. Comentarios a la cuestión primera „De Veritate” y traducción castellana de la misma, Pamplona 1967 [q. 1]), był kontynuowany w ramach serii Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria Uniwersytetu Navarra, Pamplona, gdzie można znaleźć zbiór 29 kwestii, przekład każdej w osobnej broszurze;
 • De Veritate, wyd. H. Giannini, O. Velásquez, Santiago (Chile) 1978 (q. 1).