Quaestiones disputatae De anima

Obecnie panuje zgodność co do datowania kwestii De anima na okres pobytu w Rzymie, najprawdopodobniej na rok 1265–1266, przed kwestiami 75–89 Prima Pars, których są one przygotowaniem, gdyż pogłębiają różne zagadnienia dotyczące ludzkiej duszy. Gauthier (Leon., t. 25/2, s. 491) sytuuje ten tekst w Rzymie w roku 1267; po opracowaniu jego edycji oraz po szczegółowym przebadaniu na nowo wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych elementów, które należało uwzględnić, Bazán (Leon., t. 24/1, s. 22* i 25*) nieznacznie antycypuje tę datę i proponuje rok 1266–1267. Zwróćmy uwagę, że mówi on o Quaestiones De anima, aby zaznaczyć, że nie chodzi po prostu tylko o jedną quaestio podzieloną na artykuły, ale o całą serię 21 niezależnych od siebie kwestii, i uważa, że były one rzeczywiście dyskutowane, nie in scolis, ale przed szerszym gronem słuchaczy niż sami studenci ze studium u Świętej Sabiny (por. s. 99*–102*).

Wydania:

 • Leonina: t. 24/1, wyd. B. C. Bazán, Roma 1996;
 • Parma, t. 8, s. 465–532;
 • Vives, t. 14, s. 61–160;
 • Mandonnet, Quaestiones disputatae, t. 3, Paris 1925, s. 91–206;
 • Marietti, Quaestiones disputatae, t. 2, wyd. P. Bazzi i in., 101965, s. 281–362;
 • Quaestiones de anima, ustalone na nowo wydanie tekstu łacińskiego z wprowadzeniem i przypisami, wyd. J.H. Robb, Toronto 1968.

Przekład polski:

 • Kwestia o duszy, tłum. Z. Włodek, W. Zega, Kraków 1996.

Przekład francuski:

 • Questions disputées De l’áme, wstęp, tłum. i przypisy J.-M. Vernier, Paris 2001.

Przekłady angielskie:

 • The Soul, tłum. J. P. Rowan, St. Louis 1949;
 • Questions on the Soul, tłum. J. H. Robb, Milwaukee 1984.

Przekład włoski:

 • Questioni disputate. L’anima umana, wstęp, tłum. i przypisy G. Savagnone, Bologna 2001.

Przekład hiszpański:

 • Cuestiones disputadas sobre el alma, tłum. E. Téllez Maqueo, wstęp J. Cruz Cruz, Pamplona 1999.