Quaestio disputata De unione Verbi incarnati

Kwestię dyskutowaną De unione Verbi incarnati trzeba usytuować najprawdopodobniej pod koniec drugiego okresu nauczania w Paryżu, przed Wielkanocą, wcześnie w kwietniu albo być może w maju 1272 roku; ze względu na doktrynalną wagę treści a. 4 w odniesieniu do IIIa, q. 17, a. 2 na temat jedności esse w Chrystusie. Zwróćmy uwagę, że oba teksty powstały praktycznie jednocześnie, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że kwestia powstała przed Summą.

Wydania:

  • Questio disputata De unione Verbi incarnati (Über die Union des Fleischgewordenen Wortes), red. W. Senner, B. Bartocci, K. Obenauer, Stuttgart – Bad Cannstatt 2011 (najlepsze wydanie);
  • Parma, t. 8, s. 533–544;
  • Vives, t. 14, s. 161–178;
  • Mandonnet, Quaestiones disputatae, t. 3, Paris 1925, s. 1–22;
  • Marietti, Quaestiones disputatae, t. 2, wyd. P. Bazzi i in., 101965, s. 421–435.

Przekład polski:

  • Kwestia dyskutowana o zjednoczeniu słowa, tłum. L. Szyndler, w: Tomasz z Akwinu. Opuscula, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Warszawa 2014 (Opera Philosophorum Medii Aevii, 9, 3), s. 45–84.

Przekład francuski:

  • Question disputée: L’union du Verbe incarné (De unione Verbi incarnati), tekst łaciński wydania Mariettiego, wstęp, tłum. i przypisy M.-H. Deloffre, Paris 2000 (Bibliotheque des Textes Philosophiques).

Przekład włoski:

  • Questioni disputate. L’unione del Verbo incarnato, wprowadzenie A. Lobato, tłum. R. Coggi, Bologna 2002.