Quaestio disputata De spiritualibus creaturis

Ta kwestia dyskutowana pochodzi z okresu pobytu Tomasza w Rzymie; można ją usytuować w latach 1267–1268, prawdopodobnie między listopadem 1267 roku a wrześniem 1268 roku. Dyskutowane w niej problemy dotyczą ludzi i aniołów jako stworzeń duchowych. Edycja leonińska nie osiąga tutaj poziomu doskonałości, do jakiego przyzwyczaiła nas Komisja Leonińska, i warto opatrzyć ją stronicą corrigenda. Przydatny wykaz tych błędów znajdziemy w: G. Guldentops, C. Steel, Critical Study: The Leonine Edition of „De spiritualibus creaturis”, „Recherches de Théologie et Philosophie medievales” 58/1 (2001), s. 180–203; recenzja jest jednak nazbyt systematycznie nieprzychylna. Datację, ściśle związaną z datacją Quaestiones De anima, poddał badaniu B. C. Bazán (zob. poprzedni akapit), który utrzymuje dotychczasową propozycję: listopad 1267 – wrzesień 1268.

Wydania:

 • Edycja Leonińska: t. XXIV/2, Quaestio disputata De spiritualibus creaturis, wyd. J. Cos, Roma 2000;
 • Parma, t. 8, s. 425–464;
 • Vives, t. 14, s. 1–61;
 • Mandonnet, Quaestiones disputatae, t. 3, Paris 1925, s. 23–91;
 • S. Thomae Aquinatis Tractatus de spiritualibus creaturis, wyd. L.W. Keeler, Roma 1937;
 • Marietti, Quaestiones disputatae, t. 2, wyd. P. Bazzi i in., 101965, s. 367–415.

Przekład polski:

 • Kwestia dyskutowana o stworzeniach duchowych, tłum. A. Rosłan (tekst w wersji elektronicznej, dotychczas niewydany).

Przekład francuski:

 • Les créatures spirituelles, wstęp, tłum. i przypisy J.-B. Brenet, Paris 2010 (Sic et Non).

Przekład angielski:

 • On Spiritual Creatures, tłum. M.C. Fitzpatrick, J.J. Wellmuth, Milwaukee 1949.

Przekład włoski:

 • Questioni disputate. Le creature spirituali, wstęp, tłum. i przypisy G. Savagnone, Bologna 2001.

Przekład hiszpański:

 • El mundo de los espíritus: cuestión disputada sobre las creaturas espirituales, tłum. A. Mallea, Buenos Aires 1995.