Principium „Rigans montes de superioribus” i „Hic est liber mandatorum Dei”

Obydwa principia – wykłady inauguracyjne – to przemówienia wygłoszone z okazji inceptio nowego magister in actu regens w Paryżu, między 3 marca a 17 czerwca 1256 roku. Pierwszy wykład opiera się na słowach „Rigans montes de superioribus” (Ps 103, 13); jego tematem, wyraźnie inspirowanym przez Pseudo-Dionizego, jest przekazywanie mądrości przez cały ciąg pośredników. Drugi, powiązany z pierwszym, którego jest uzupełnieniem i przedłużeniem, mógł zostać wygłoszony podczas resumptio, czyli pierwszego dies legibilis po inceptio. Jest to commendatio Pisma Świętego, oparta na słowach „Hic est liber mandatorum Dei” (Ba 4, 1), po czym następuje objaśnienie sposobu rozmieszczenia poszczególnych ksiąg biblijnych.

Wydania:

  • Mandonnet, Opuscula, t. 4, s. 481–496;
  • Marietti, Opuscula theologica, t. 1, s. 435–443.

Przekłady polskie:

  • Wykład inauguracyjny: „Skrapiasz góry”, tłum. P. Milcarek, w: Tomasz z Akwinu. Opuscula, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Warszawa 2011 (Opera Philosophorum Medii Aevi 9, 1), s. 19–24;
  • Wykład inauguracyjny: „Oto jest Księga”, tłum. P. Milcarek, w: Tomasz z Akwinu. Opuscula, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Warszawa 2011 (Opera Philosophorum Medii Aevi 9, 1), s. 25–35.

Przekłady francuskie:

  • T. Pegues, F.-X. Maquart, Saint Thomas d’Aquin, Sa vie, Toulouse – Paris 1924, s. 365–377;
  • w wersji elektronicznej na stronie http://docteurangelique.free.fr/: Principium „Hic est liber mandatorum Dei”, tłum. M.-L. Evrard, 2004; Principium „Rigans montes” (z tekstem łacińskim), tłum. T. Menut, 2008.

Przekład angielski:

  • Selected Writings, wyd. R. McInerny, London 1998, s. 5–17.

Przekład włoski:

  • I Sermoni (Sermones) e le due lezioni inaugurali (Principia), wstęp i tłum. G.M. Carbone, Bologna 2003.

Przekład hiszpański:

  • G.A. Piemonte, La clase inaugural de Santo Tomás de Aquino como maestro de Teologia en la Universidad de Paris, „Sapientia” nr 21 (1966), s. 49–54 (przekład Principium „Rigans montes”).