Postilla super Psalmos

Badacze są teraz zgodni co do tego, by datę wykładu o Psalmach ustalić na ostatni okres nauczania Tomasza w Neapolu, w latach 1272–1273. Niedokończony komentarz Tomasza, zanotowany przez Reginalda z Piperno, obejmuje pięćdziesiąt cztery pierwsze Psalmy, co stanowi zwykłą materię na rok wykładów. Nie ma szczególnego powodu, który skłaniałby do poglądu, że ten wykład przerwała śmierć Tomasza.

Wydania:

  • edycja leonińska w przygotowaniu;
  • Parma, t. 14, s. 148–553;
  • Vives, t. 18, s. 228–556 (Ps 1–51);
  • P.-A. Uccelli, S. Thomae Aquinatis in Isaiam prophetam, in tres psalmos David, in Boetium de Hebdomadibus et de Trinitate expositiones, Roma 1880, s. 241–254 (Ps 52–54);
  • Busa, t. 6, s. 48–130 (tekst wyd. z Parmy dla Ps 1–51 i wyd. Uccelli dla Ps 52–54).

Przekład polski:

  • Postylla do Psalmu 50 (51), tłum. A. Sztramski, w: Miserere mei, Deus. Psalm 50 (51) w interpretacji św. Tomasza z Akwinu, red. M. Mróz, Toruń 2010, s. 90–150.

Przekład francuski:

  • Commentaire sur les Psaumes, wprowadzenie, tłum., przypisy i tabele J.-É. Stroobant de Saint-Éloy, przedmowa M. D. Jordan, Paris 1996, z uwagami M. Morarda: Á propos du „Commentaire des Psaumes” de saint Thomas d’Aquin, „Revue thomiste” nr 96 (1996), s. 653–670.