Officium de festo Corporis Christi ad mandatum Urbani Papae

Ustalenie autentyczności tego dzieła przez długi czas sprawiało trudność, ale po pracach ojca P.-M. Gy przypisanie go św. Tomaszowi już nie budzi żadnych wątpliwości. Chodzi o formularze oficjum Sacerdos i mszy Cibavit, ogłoszone przez Urbana IV dnia 11 sierpnia 1264 roku wraz z bullą Transiturus, która ustanowiła święto Bożego Ciała dla Kościoła powszechnego. Tym samym wiadomo, że tekst powstał w Orvieto, na krótko przed tą datą.

Wydania:

  • Parma, t. 15, s. 233–238;
  • Vives, t. 29, s. 335–343;
  • Mandonnet, Opuscula, t. 4, s. 461–476;
  • Marietti, Opuscula theologica, t. 2, s. 275–281.

Przekład polski:

  • teksty liturgiczne na Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Liturgii godzin (t. 3, s. 494–511) i w Mszale Rzymskim (fragmenty);
  • Teksty liturgiczne na Boże Ciało, tłum. L. Staff, „Verbum” nr 2 (1936), s. 235–249 (Pange, lingua, gloriosi; Sacris solemniis juncta sint gaudia; Verbum supernum prodiens).

Przekład francuski:

  • Opuscules de saint Thomas d’Aquin, tłum. ks. Fournet, Vives, t. 5, Paris 1858, s. 416–434;
  • wybrane fragmenty w: Prieres de saint Thomas d’Aquin, tłum. i prezentacja A.-D. Sertillanges, Paris 1920, reprint 1954.

Przekład angielski:

  • The Aquinas Prayer Book: The Prayers and Hymns of St. Thomas Aquinas, tłum. R. Anderson, J. Moser, Manchester 1993, 2000 (modlitwy, hymny i oficjum na Corpus Christi).

Przekład włoski:

  • Opuscoli spirituali, tłum. P. Lippini, Bologna 1999, s. 299–320 (z przekładem modlitw przypisywanych św. Tomaszowi, s. 325–333).