Inne kazania

Wydanie krytyczne Leoniny zachowało dwadzieścia trzy kazania (kompletne lub nie), większość – z wyjątkiem dwóch – autentycznych, w ich obecnej redakcji. Wydania dzieł Tomasza na ogół zawierają wiele przypisywanych mu – w znacznej większości mylnie – kazań. Nie mają one większej wartości, ale ten, kto nie dysponowałby wydaniem krytycznym, znajdzie niżej spis ustalony przez L.-J. Bataillona, według numeracji, którą zachował, ale ze wskazaniem miejsca, gdzie można znaleźć ich tekst łaciński. Tytuł wystarczy, by je odróżnić od tekstów nieautentycznych. Oprócz wprowadzenia ogólnego każde z kazań zachowanych w edycji leonińskiej ma własną przedmowę, w której znajdziemy wszystkie związane z nim kwestie, przede wszystkim informację o miejscu i dacie; niech nam będzie wolno odesłać do tego spisu, nie wdając się tutaj we wszystkie szczegóły (kazania o Ave Maria, o Pater i o Credo zostały przedstawione osobno, powyżej).

 1. Veniet desideratus: niepublikowane przed wydaniem krytycznym.
 2. Lauda et letare: niepublikowane przed wydaniem krytycznym.
 3. Abiciamus: Vivès, t. 32, s. 693; Divi Thomae Aquinatis Sermones et opuscula concionatoria, wyd. J.B. Raulx, t. 1, Paris, 1881, s. 416; Busa, t. 6, s. 38a.
 4. Osanna filio David: T. Käppeli, Una raccolta di prediche attribuite a S. Tommaso d’Aquino, AFP 1943, nr 13, s. 59–94, zob. s. 72; Busa, t. 6, s. 42a.
 5. Ecce rex tuus: J. Leclercq, Un sermon inédit de Saint Thomas sur la royauté du Christ, RT 1946, nr 46, s. 152–166, zob. s. 156–166; Busa, t. 6, s. 45a.
 6. Celum et terra: Vivès, t. 32, s. 692; Raulx, s. 415; Busa, t. 6, s. 37c.
 7. Ecce ego mitto: Vivès, t. 32, s. 815; Raulx, s. 417; Busa, t. 6, s. 42a.
 8. Puer Iesus: Parma, t. 24, s. 220; Vivès, t. 32, s. 663; Raulx, s. 418; Busa, t. 6, s. 33a.
 9. Exiit qui seminat: T. Käppeli, Una raccolta di prediche attribuite a S. Tommaso d’Aquino, AFP 1943, nr 13, s. 75; Busa, t. 6, s. 42b (16 lutego 1270 roku, według Gauthiera).
 10. Petite et accipietis: Raulx, s. 449.
 11. Emitte Spiritum: niepublikowane przed wydaniem krytycznym.
 12. Seraphim stabant: niepublikowane przed wydaniem krytycznym.
 13. Homo quidam fecit cenam magnam: L.-J. Bataillon, Le sermon inédit de saint Thomas „Homo quidam fecit cenam magnam”. Introduction et édition, RSPT 1983, nr 67, s. 353–368.
 14. Attendite a falsis prophetis: Parma, t. 24, s. 226; Vivès, t. 32, s. 673; Raulx, s. 483; Busa, t. 6, s. 35a.
 15. Homo quidam erat dives: Vivès, t. 32, s. 791; Raulx, s. 493; Busa, t. 6, s. 38a.
 16. Inveni David: niepublikowane przed wydaniem krytycznym.
 17. Lux orta est: Parma, t. 24, s. 231; Vivès, t. 32, s. 682; Raulx, s. 508; Busa, t. 6, s. 36b.
 18. Germinet terra: P.A. Uccelli, I Gigli a Maria 12 (1874), s. 126–143; Busa, t. 6, s. 46b. Kazanie 17 (Lux orta est iusto) było przedmiotem studium, które doprowadziło do wniosku o nieautentyczności tego tekstu w jego aktualnej redakcji, podczas gdy kazanie 18 (Germinet terra) nie nasuwa żadnych trudności; por. B. Kochaniewicz, La questione dell’autenticità di due sermoni mariani attribuiti a san Tommaso d’Aquino, „Angelicum” 2004, nr 81, s. 121–139.
 19. Beati qui habitant: T. Käppeli, Una raccolta di prediche attribuite a S. Tommaso d’Aquino, AFP 1943, nr 13, s. 88; Busa, t. 6, s. 44a.
 20. Beata gens: Vivès, t. 32, s. 797; Raulx, s. 516; Busa, t. 6, s. 39c.
 21. Beatus vir: Vivès, t. 32, s. 803; Raulx, s. 525; Busa, t. 6, s. 41a (11 listopada 1270 roku, według Gauthiera).
 22. Fragment: Sapientia; niepublikowane przed wydaniem krytycznym.
 23. Fragment: Surgere; L.J. Bataillon, Fragments de sermons de Gérard d’Abbeville, Eudes de Roissy et Thomas d’Aquin, AHDLMA 1984, nr 59, s. 257–268 (przedruk w: La Prédication, XIX).

Wydania:

 • Opera omnia, t. 44, 1: Sermones, wyd. L.J. Bataillon i in., Roma – Paris 2014.

Przekład polski:

 • Puer Iesus, tłum. M. Mróz, „Analecta Cracoviensia” nr 34 (2002), s. 201–225.

Przekłady francuskie:

 • Sermons, tłum. całości na podstawie tekstu łacińskiego edycji leonińskiej, wprowadzenie i komentarze J.-P. Torrell, Paris 2014;
 • Sermons, tłum. pod kier. J. Ménarda, Paris b.d. (2006) – brak kazania 10, Petite et accipietis; natomiast dwóch spośród zamieszczonych tekstów (principia Hic est liber i Rigans montes de superioribus suis) nie należy zaliczać do kazań w przyjętym tutaj rozumieniu;
 • Un sermon inédit de saint Thomas, tłum. S. Pinckaers, „Sources” nr 12 (1986), s. 9–22 (tłum. kazania Homo quidam fecit cenam magnam).

Przekłady angielskie:

 • The Academic Sermons, tłum. M.-R. Hoogland, Washington 2010 (The Fathers of the Church: Medieval Continuation, 11);
 • P.A. Kwasniewski, A Tale of Two Wonderworkers: St. Nicholas of Myra in the Writings and Life of St. Thomas Aquinas, „Angelicum” 2005, nr 82, s. 19–53 (przekład na angielski kazania 21, Beatus vir, tłum. A. Sulavik).