Inne dzieła nieautentyczne lub wątpliwe

Tomaszowi przypisywano wiele innych dzieł nieautentycznych lub o wątpliwej autentyczności, na przykład traktat De demonstratione lub dziełka De instantibus, De natura verbi intellectus, De principio individuationis, De natura generis, De natura accidentis, De natura materiae, De quattuor oppositis itd., zamieszczane w popularnych wydaniach (P. Mandonnet, Opuscula, t. 4; Marietti, Opuscula philosophica, zob. indeks). Apokryficzny charakter tych dziełek bynajmniej nie sprawia, że nie warto się nimi interesować; poświęcone im sympozjum błyskotliwie wykazało ich wartość (Autour de la nature de l’accident, Actes du colloque Opuscules pseudo-thomistes et problématique accidentelle”, Université Paris IV – Sorbonne, 8–9 września 2011, „Revue Thomiste” nr 112, 2012, s. 5–231).

Istnieją też fragmenty autentycznych dzieł, które były rozpowszechniane jako odrębne dzieła; tak było choćby w wypadku takich tekstów jak De differentia verbi divini et humani (fragment Lectura in Ioannem, c. 1, lect. 1), De sensu respectu singularium (fragment Sententia Libri De anima, lib. 2, lect. 12), De natura luminis (fragment Sententia Libri De anima, lib. 2, lect. 14), itd.

Poniższa niepełna lista drobnych dzieł jednego i drugiego rodzaju została zaczerpnięta z listy drobnych dzieł w Tabula aurea i z listy  Bertranda-Georges’a Guyota, zaproponowanej na podstawie wydania Piana (B.-G. Guyot, BT 1963–1965, nr 12, s. 207–208; lista ta została przedrukowana we wprowadzeniu do Petrus a Bergamo O. P., Concordantiae Textuum discordantium Divi Thomae Aquinatis, Editio fototypica, wyd. I. Colosio, Firenze 1982, gdzie znajdziemy również wskazanie prawdopodobnych autorów niektórych dzieł nieautentycznych oraz wskazanie autentycznych dzieł w przypadku ich fragmentów):

 • Concordantiae „Pertransibunt plurimi”
 • De beatitudine
 • De demonstratione
 • De differentia verbi divini et humani
 • De dilectione Dei et proximi
 • De dimensionibus indeterminatis
 • De divinis moribus
 • De eruditione principis
 • De expositione missae
 • De fallaciis
 • De fato
 • De humanitate Christi
 • De instantibus
 • De intellectu et intelligibili
 • De inventione medii
 • De modo studendi
 • De natura accidentis
 • De natura generis
 • De natura loci
 • De natura luminis
 • De natura materiae
 • De natura syllogismorum
 • De natura verbi intellectus
 • De officio sacerdotis
 • De potentiis animae
 • De principio individuationis
 • De propositionibus modalibus
 • De puritate conscientiae et modo confitendi
 • De quatuor oppositis
 • De quo est et quod est
 • De sensu respectu singularium et intellectu respectu universalium
 • De tempore
 • De unitate vel pluralitate formarum
 • De usuris in communi
 • De venerabili sacramento altaris ad modum decem praedicamentorum
 • De venerabili sacramento altaris ad modum sermonum
 • De virtutibus et vitiis
 • Primus tractatus de universalibus
 • Secundus tractatus de universalibus
 • Summa totius logicae

Przekłady polskie:

 • De modo studendi:
  • List o sposobie studiowania, tłum. A. Andrzejuk, w: A. Andrzejuk, Małe vademecum tomizmu. Wypisy z ksiąg filozoficznych Tomasza z Akwinu, Warszawa – Londyn 1999, s. 12–13;
  • List o sposobie studiowania, tłum. T. Pawlikowski, „Studia Theologica Varsaviensia” nr 40 (2002), s. 171–172;
  • List o sposobie studiowania, tłum. A. Andrzejuk, w: Tomasz z Akwinu, Opuscula, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Warszawa 2011 (Opera Philosophorum Medii Aevi, 9, 1), s. 17.
 • Creator ineffabilis (dzieło nieuwzględnione na liście podanej przez B.-G. Guyot):
  • Modlitwa przed dyktowaniem tekstu, pisaniem lub wygłaszaniem kazania, tłum. M. Gogacz, „Więź”, 1974, nr 17/6, s. 10;
  • Stwórco niewypowiedziany (Modlitwa przed dyktowaniem tekstu), tłum. M. Gogacz, w: Tomasz z Akwinu, Opuscula, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Warszawa 2011 (Opera Philosophorum Medii Aevi, 9, 1), s. 15.