Hymn Adoro Te

Pomimo prac Wilmarta, które zdawały się przesądzać o nieautentyczności Adoro Te, niedawne badania dostarczyły mocnych argumentów przemawiających za autentycznością tej modlitwy, poświadczonej w czwartej wersji tekstu Wilhelma z Tocco i rozpowszechnionej jeszcze przed kanonizacją Tomasza. Co do daty, Gauthier (Léon., t. 25/2, s. 500) bez wahania proponuje: 4 lub 5 marca 1274 roku, w Fossanova, ale z żalem musimy przyznać, że nie mamy dowodów na uzasadnienie tej daty. Do tej pory dzień Komisja Leonińska nie utrzymała tej modlitwy wśród autentycznych dzieł św. Tomasza.

Wydania:

  • Parma, t. 24, s. 243–244;
  • Vives, t. 32, s. 823;
  • Mandonnet, Opuscula, t. 4, s. 544–545;
  • Marietti, Opuscula theologica, t. 2, s. 287.

Przekład polski:

  • Zbliżam się w pokorze, w: Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny (do 2007 roku – kilkadziesiąt wydań);
  • Zbliżam się w pokorze, tłum. A. Kamieńska, w: Muza łacińska. Antologia poezji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej (III–XIV/XV w.), oprac. M. Starowieyski, Wrocław – Warszawa – Kraków 2007, s.475–484.

Przekłady francuskie:

  • Prieres de saint Thomas d’Aquin, tłum. i prezentacja A.-D. Sertillanges, Paris 1920, reprint 1954, s. 42–43;
  • J.-P. Torrell, Recherches thomasiennes, Paris 2000, s. 368–375;
  • Adoro. Petit traité de la présence de Dieu a trois voix dominicaines, Gloses et scholies d’un religieux et d’une moniale de l’Ordre des Precheurs, Geneve 2005 (Ad Solem).