Expositio super Isaiam ad litteram

Po daremnej próbie Weisheipla, który chciał usytuować ten komentarz podczas pobytu Tomasza w Kolonii, prace Olivy każą wrócić do datowania proponowanego przez edycję leonińską i umieścić go w Paryżu, po powrocie z Kolonii w roku 1251/1252. Komentarz ten, będący pierwszym dziełem teologicznym Tomasza, to pobieżna („kursoryczna”) lektura Izajasza, przywiązana do dosłownej egzegezy, z notami na marginesach (collationes) mającymi ułatwić wykorzystanie komentarza w duszpasterstwie i duchowości.

Wydania:

  • Leonina, t. 28;
  • Parma, t. 14, s. 427–576;
  • Vives, t. 18, s. 688–821 i t. 19, s. 1–65.

Przekłady francuskie:

  • Commentaire sur le prophète Isaïe, tłum. Mnisi z Fontgombault, Paris 2011;
  • prezentacja i przekład z komentarzem 24 Collationes części autografowanej: J.-P. Torrell, D. Bouthillier, Quand saint Thomas méditait sur le prophète Isaïe, „Revue Thomiste” nr 90 (1990) , s. 5–47;
  • inne przełożone i skomentowane collationes można znaleźć w:
    • D. Bouthillier, Le Christ en son mystère dans les collationes du super Isaiam de saint Thomas d’Aquin, w: Ordo sapientiae et amoris. Image et message de Saint Thomas d’Aquin à travers les récentes études historiques, herméneutiques et doctrinales, red. C.J. Pinto de Oliveira, J.-P. Torrell, Fribourg 1993 (Studia Friburgensia, 78), s. 37–64;
    • D. Bouthillier, Splendor gloriae Patris: Deux collations du Super Isaiam de S. Thomas d’Aquin, w: Christ Among Medievals Dominicans. Representations of Christ in the Texts and Images of the Order of Preachers, red. K. Emery Jr, J. Wawrykow, Notre Dame 1998, s. 139–156.