Expositio super Iob ad litteram

Według zapamiętanego przez krytykę świadectwa Ptolemeusza z Lukki, Expositio do Księgi Hioba jest owocem nauczania Tomasza dla jego braci w Orvieto (1261–1265). Współczesna trzeciej księdze Summy przeciw poganom, Expositio super Iob także rozwija jej główny temat: Opatrzność. Komentarz uprzywilejowuje sens dosłowny księgi, mówi o historii Hioba, zagadnieniu Opatrzności i cierpienia człowieka sprawiedliwego, kondycji ludzkiej i rządach Bożych. – Ze względu na fakt, że w Super Iob Tomasz wykorzystał Zoologię Arystotelesa, właśnie przetłumaczoną przez Wilhelma z Moerbeke, Gauthier (Léon., t. 25/2, s. 487 i przypis 2) uważa, iż redakcja tego dzieła musiała się odbyć po roku 1262–1263 i tym samym należy je usytuować w latach 1263–1265 (co trochę ścieśnia a parte ante zaproponowany przez nasz przedział czasu).

Wydania:

  • Leonina, t. 26;
  • Parma, t. 14, s. 1–147;
  • Vives, t. 18, s. 1–227.

Przekład francuski:

  • Job, un homme pour notre temps. De saint Thomas d’Aquin, exposition littérale sur le Livre de Job, tłum. J. Kreit, Paris 1982.

Przekład angielski:

  • The Literal Exposition on Job: A Scriptural Commentary concerning Providence, tłum. A. Damico, Atlanta 1989.

Przekład włoski:

  • Commento al libro di Giobbe, tłum. L. Perotto, Bologna 1995.