Expositio libri Peryermenias

Redakcję komentarza do Peryermenias Arystotelesa, dedykowanego Wilhelmowi Berthout, rektorowi Louvain, należy usytuować między potępieniem z 10 grudnia 1270 roku a połową października 1271 roku. Niedokończony komentarz zatrzymuje się na rozdz. II, 2 (Bekker 19 b 26); rękopis razem z wykładem Analityk wtórych przesłano z Neapolu mistrzom z wydziału artium w Paryżu, którzy pragnęli mieć te dwie księgi po śmierci Tomasza. Pod względem treści i metody to dzieło z zakresu logiki i hermeneutyki dość wiernie trzyma się litery wykładanego tekstu Arystotelesa.

Wydania:

 • Leonina, t. 1*/1 (Editio altera retractata, 1989; pierwsze wyd. pochodzi z 1882 roku);
 • Parma, t. 18, s. 1–83;
 • Vives, t. 22, s. 1–102;
 • Marietti, wyd. R. M. Spiazzi, 21964.

Przekład polski:

 • Komentarz do „Hermeneutyki” Arystotelesa, tłum. z języka łacińskiego, wprowadzenie i komentarz A.S. Stefańczyk, Lublin 2013 (edycja dwujęzyczna).

Przekłady francuskie:

 • Commentaire du Peryermenias (Traité de l’interprétation) d’Aristote, tłum., wstęp i przypisy B. i M. Couillaud, Paris 2004;
 • Prooemium, w: Traduction du Prooemium du Commentaire de S. Thomas d’Aquin in Peri Hermeneias, tłum. P. Oswald i B. d’Avezac de Castera, „Cahiers  de l’Institut de Philosophie Comparte” nr 10 (1974), s. 111–113
 • Prooemium, tłum. J.-B. Échivard, w: J.-B. Échivard, Une introduction à la Philosophie. Les proèmes des lectures de saint Thomas d’Aquin aux œuvres principales d’Aristote, t. 2, Paris 2005, s. 25–29.

Przekład angielski:

 • Aristotle on Interpretation: Commentary by St. Thomas and Cajetan (Peri Hermeneias), tłum. J. A. Oesterle, Milwaukee 1962.

Przekład włoski:

 • Logica dell’enunciazione: Commento al libro di Aristotele „Peri hermeneias”, red. G. Bertuzzi, S. Parenti, Bologna 1997.

Przekład hiszpański:

 • Comentario al libro de Aristóteles Sobre la interpretación, tłum. M. Skarica, Pamplona 1999.