Expositio libri Boetii De ebdomadibus

Według edycji leonińskiej (t. 50, s. 263–264) data powstania tego dzieła z pewnością jest późniejsza od daty powstania poprzedniego komentarza do Boecjusza (De Trinitate), lecz aktualny stan badań nie pozwala dokładniej sprecyzować ani daty, ani okoliczności. Gauthier (Léon., t. 25/2, s. 498) proponuje z pewnym wahaniem: Paryż, 1271–1272 rok. Omawiane zagadnienia mają charakter metafizyczny, dotyczą głównie doktryny partycypacji.

Wydania:

  • Leonina, t. 50, przedmowa s. 235–264, tekst s. 267–282;
  • Parma, t. 17, s. 339–348;
  • Vives, t. 28, s. 468–481;
  • Mandonnet, Opuscula, t. 1, s. 165–192;
  • Marietti, Opuscula theologica, t. 2, s. 391–408.

Przekład francuski:

  • Opuscules de saint Thomas d’Aquin, tłum. ks. Védrine, Vives, t. 7, Paris 1858, s. 293–325.

Przekład angielski:

  • An Exposition of the „On the Hebdomads” of Boethius, tłum. J.L. Schultz, E.A. Synan, Washington 2001.

Przekłady włoskie:

  • Commenti ai libri di Boezio: De Trinitate, De ebdomadibus, red. C. Pandolfi, Bologna 1997;
  • Commenti a Boezio (Super Boetium De Trinitate. Expositio libri Boetii De ebdomadibus), wstęp, tłum., przypisy i aparat krytyczny P. Porro, Milano 2007 (Testi a Fronte, 107).