De substantiis separatis

Traktat ten, według dawnych katalogów adresowany do Reginalda, powstał później niż w pierwszej połowie 1271 roku, ale nie można określić, czy został napisany w Paryżu, czy w Neapolu. Poświęcony nauce dotyczącej aniołów, dzieli się na dwie części: co sądziła o nich starożytność (rozdz. 1–17) oraz nauczanie wiary katolickiej; druga, niedokończona część, urywa się w połowie wykładu o grzechu anioła (rozdz. 20). Gauthier (Léon., t. 25/2, s. 498) potwierdza na swój sposób naszą względną niepewność: Paryż – Neapol, 1272–1273.

Wydania:

 • Leonina, t. 40 D;
 • Parma, t. 16, s. 183–207;
 • Vives, t. 27, s. 273–310;
 • Mandonnet, Opuscula, t. 1, s. 70–144;
 • Marietti, Opuscula philosophica, s. 21–58;
 • Treatise on Separate Substances, wyd. F.J. Lescoe, West Hartford 1963.

Przekład polski:

 • O substancjach czystych, w: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. i opr. J. Salij OP, Poznań 1984, s. 299–337. Ten sam przekład ukazał się później w: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. J. Salij OP, K. Suszyło OP, M. Starowieyski, W. Giertych OP, opr. J. Salij OP, Kęty 1999, s. 506–570. Dostępny jest też na naszej stronie.

Przekład francuski:

 • Opuscules de saint Thomas d’Aquin, Vrin-Reprise, t. 3, Paris 1984 (przedruk, z tą samą paginacją, tłumaczenia ks. Bandela, Vives, t. 2, Paris 1857, s. 153–248).

Przekład niemiecki:

 • Vom Wesen der Engel, tłum. W.-U. Klünker, Stuttgart 1989.

Przekład włoski w:

 • L’uomo e l’universo. Opuscoli filosofici, wyd. A. Tognolo, Milano 1982, s. 305–400.

Przekład hiszpański:

 • Las substancias separadas, tłum. A. García Marqués, M. Otero, Valencia 1993.