De secreto

Pismo to nie jest, ściśle biorąc, dziełem Tomasza, lecz raportem komisji, w której obradach Tomasz uczestniczył: kapituła generalna w Paryżu w 1269 roku zwróciła się do paru mistrzów z prośbą o wydanie opinii o sześciu przypadkach dotyczących władzy przełożonego zakonnego nad sumieniem podlegającego mu zakonnika, oskarżonego o popełnienie jakiegoś zatajonego grzechu lub znającego nieznanego sprawcę jakiegoś grzechu. Przytoczona jest opinia Tomasza o dwóch przypadkach, gdzie wbrew zdaniu pozostałych mistrzów staje on w obronie prawa przełożonego do wymagania w niektórych wypadkach wyjawienia tajemnicy.

Wydania:

  • Leonina, t. 42, przedmowa s. 475–483, tekst s. 487–488;
  • Parma, t. 24, s. 235–236;
  • Vives, t. 32, s. 816–818;
  • Mandonnet, Opuscula, t. 4, s. 497–501;
  • Marietti, Opuscula theologica, t. 1, s. 447–448.

Przekład francuski: