De propositionibus modalibus

Uważany przez długi czas wraz z traktatem De fallaciis za młodzieńcze dzieło Tomasza, napisane jakoby podczas uwięzienia w Roccasecca na potrzeby jego współuczniów w Neapolu (1244–1245), ten krótki traktat logiki jest dzisiaj, podobnie jak poprzedni, uznany za nieautentyczny.

Wydania:

  • Leonina, t. 43, przedmowa s. 385–400, tekst s. 421–422;
  • Parma, t. 16, s. 388–389;
  • Vives, t. 27, s. 549–550;
  • Mandonnet, Opuscula, t. 4, s. 505–507;
  • J.M. Bocheński, Sancti Thomae Aquinatis De modalibus opusculum et doctrina, „Angelicum” nr 17 (1940), s. 180–218;
  • Marietti, Opuscula philosophica, s. 243–245.

Przekład polski:

  • O zdaniach modalnych, tłum. M. Zembrzuski, w: Tomasz z Akwinu, Opuscula, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Warszawa 2011 (Opera Philosophorum Medii Aevi, 9, 2), s. 14–19.

Przekład francuski:

  • Opuscules de saint Thomas d’Aquin, tłum. ks. Bandel, Vives, t. 4, Paris 1857, s. 160–163.
    •