De perfectione spiritualis vitae

W tym drugim dziełku polemicznym dotyczącym żebraczego życia zakonnego Tomasz odpowiada na ataki Gerarda z Abbeville skierowane przeciwko nowej formie życia zakonnego. Rozpoczęte dość wcześnie w 1269 roku (Contra adversarium perfectionis christianae Gerarda ukazało się latem 1269 roku), dzieło zostało ukończone na początku 1270 roku – jego ostatnie rozdziały były oddźwiękiem kwodlibetu XIV Gerarda z Abbeville z Bożego Narodzenia 1269 roku. Wartość De perfectione przerasta jednak dzieje tej polemiki: Tomasz chce przedstawić w nim obiektywnie doktrynę na temat życia zakonnego i doskonałości chrześcijańskiej; w ten sposób dziełko jest przygotowaniem traktatu, który zostanie umieszczony w zakończeniu IIa-IIae.

Wydania:

  • Leonina, t. 41 B;
  • Parma, t. 15, s. 76–102;
  • Vives, t. 29, s. 117–156;
  • Mandonnet, Opuscula, t. 4, s. 196–264;
  • Marietti, Opuscula theologica, t. 2, s. 115–153.

Przekład polski:

  • O doskonałości życia duchowego, w: Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. i opr. J. Salij OP, Poznań 1984, s. 219–261. Ten sam przekład ukazał się później w: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. J. Salij OP, K. Suszyło OP, M. Starowieyski, W. Giertych OP, opr. J. Salij OP, Kęty 1999, s. 364–436 (dostępne też na naszej stronie).

Przekłady francuskie:

  • Vers la perfection de la vie spirituelle, tłum. H. Maréchal, Paris 1932 (częściowe tłum. tegoż autora w „La Vie Spirituelle” nr 18 [1928], s. 498–506, 619–624; nr 19 [1928], s. 85–97, 223–228, 342–352);
  • Opuscules de saint Thomas d’Aquin, Vrin-Reprise, t. 4, Paris 1984, s. 404–518 (przedruk, z tą samą paginacją, tłumaczenia ks. Fourneta, Vives, t. 2, Paris 1857);
  • La perfection de la vie spirituelle, w: Thomas d’Aquin, La Perfection, c’est la charité…, tekst łaciński edycji leonińskiej, wprowadzenie, tłum. i przypisy J.-P. Torrell, Paris 2010, s. 509–698.

Przekład włoski:

  • La perfezione cristiana nella vita consacrata, wstęp i tłum. T.S. Centi, Bologna 1995, s. 255–353.