De mixtione elementorum ad magistrum Philippum de Castro Caeli

Ten krótki traktat jest skierowany do mistrza Filipa z Castro Caeli, profesora medycyny w Bolonii i Neapolu, który prosił Tomasza o opinię na temat czterech żywiołów i ich cech, w związku z rolą, jaką medycyna starożytna przypisywała im w teorii humorów i temperamentów. Dokładna data tego dziełka jest niepewna; można je usytuować w drugim okresie nauczania w Paryżu, być może przed dyskusją z 1270 roku o jedności formy substancjalnej, której żadnych śladów nie zawiera (Gauthier [Léon., t. 25/2, s. 492] proponuje: Paryż, 1269 rok).

Wydania:

 • Leonina, t. 43, przedmowa s. 135–152, tekst s. 155–157;
 • Parma, t. 16, s. 353–354;
 • Vives, t. 27, s. 502–503;
 • Mandonnet, Opuscula, t. 1, s. 19–21;
 • Marietti, Opuscula philosophica, s. 155–156.

Przekłady polskie:

 • O zmieszaniu elementów, w: św. Tomasz z Akwinu, Kwestia dyskutowana o nadziei; O zmieszaniu elementów; O ukrytych działaniach natury, tłum. A. Rosłan, Warszawa 2003, s. 54–57;
 • O zmieszaniu elementów, w: św. Tomasz z Akwinu, Wybór pism, tłum. i oprac. A. Rosłan, Kraków 2009, s. 10–17;
 • O zmieszaniu pierwiastków, tłum. . Andrzejuk, w: Tomasz z Akwinu, Opuscula, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Warszawa 2011 (Opera Philosophorum Medii Aevi, 9, 1), s. 107–111.

Przekład francuski:

 • Opuscules de saint Thomas d’Aquin, tłum. ks. Bandel, Vives, t. 4, Paris 1857, s. 41–45;
 • przekład w wersji elektronicznej na stronie http://docteurangelique.free.fr/, tłum. G. Comeau, 2008.

Przekład angielski:

 • Aquinas on Matter ad Form and the Elements: A Translation and Interpretation of the „De Principiis Naturae” and the „De Mixtione Elementorum” of St. Thomas Aquinas, tłum. J. Bobik, 1998.