De fallaciis

Ten krótki traktat logiki dla początkujących, który bada błędne rozumowania, aż do początku XX wieku był uważany za młodzieńcze dzieło Tomasza; na ogół przyjmowano, że powstał on w czasie uwięzienia Tomasza w Roccasecca w latach 1244–1245. W rzeczywistości zdradza on wpływy różnych autorów, zwłaszcza Piotra Hiszpana, zatem powstał z pewnością później. Dzisiaj jest uznawany za nieautentyczny; o. Gauthier sugeruje, by jego autora szukać wśród mistrzów wydziału artium na południu Francji pod koniec XIII wieku.

Wydania:

  • Leonina, t. 43, przedmowa s. 385–400, tekst s. 403–418;
  • Parma, t. 16, s. 377–387;
  • Vives, t. 27, s. 533–548;
  • Mandonnet, Opuscula, t. 4, s. 508–534;
  • Marietti, Opuscula philosophica, s. 225–240.

Przekład polski:

  • O błędach, tłum. M. Płotka, w: Tomasz z Akwinu, Opuscula, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Warszawa 2011 (Opera Philosophorum Medii Aevi, 9, 1), s. 207–248.

Przekład francuski:

  • Opuscules de saint Thomas d’Aquin, tłum. ks. Bandel, Vives, t. 4, Paris 1857, s. 116–159.