De articulis fidei et ecclesiae sacramentis ad archiepiscopum Panormitanum

Dziełko to powstało na prośbę Leonarda, arcybiskupa Palermo w latach 1261–1270; w tymże czasie należy usytuować także jego redakcję. W pierwszej części Tomasz wykłada Credo; część druga jest poświęcona siedmiu sakramentom. W odniesieniu do każdego artykułu wiary i sakramentu Tomasz stosuje podobną metodę: podaje krótkie jego objaśnienie, a następnie najważniejsze dotyczące go błędy, które Pismo Święte pozwala obalić. Dziełko to było szeroko rozpowszechnione. Co do daty i miejsca jego powstania, Gauthier (Léon., t. 25/2, s. 488) proponuje ze znakiem zapytania Orvieto, lata 1261–1265.

Wydania:

 • Leonina, t. 42, przedmowa s. 209–241, tekst s. 245–257;
 • Parma, t. 16, s. 115–122;
 • Vives, t. 27, s. 171–182;
 • Mandonnet, Opuscula, t. 3, s. 1–18;
 • Marietti, Opuscula theologica, t. 1, s. 141–151;
 • D. Mongillo, L’opuscolo di Tommaso d’Aquino per l’arcivescovo di Palermo, „O Theologos” nr 2 (1975), s. 111–125;
 • C. Militello, De articulis fidei et Ecclesiae sacramentis ad archiepiscopum Panormitanum, „O Theologos” nr 2 (1975), s. 127–206 (tekst łaciński wraz z przekładem włoskim oraz indeksem cytatów i napiętnowanych błędów).

Przekłady polskie:

 • O artykułach wiary i sakramentach Kościoła, tłum. P. Milcarek, „Christianitas”, nr 1–2 (1999);
 • O artykułach wiary i sakramentach kościoła, tłum. P. Milcarek, w: Tomasz z Akwinu, Opuscula, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Warszawa 2011 (Opera Philosophorum Medii Aevi, 9, 1), s. 37–61.

Przekłady francuskie:

 • Opuscules de saint Thomas d’Aquin, tłum. ks. Fournet, Vives, t. 1, Paris 1856, s. 532–562;
 • Les articles de la foi et les sacrements de l’Église à l’archevêque de Palerme, w: św. Tomasz z Akwinu, Traités. Les raisons de la foi, Les articles de la foi et les sacrements de l’Église, wstęp, tłum. z łaciny i przypisy G. Emery, Paris 1999 (Sagesses Chrétiennes), s. 171–296.

Przekład hiszpański:

 • Obras catequéticas: sobre el Credo, Padrenuestro, Avemaría, Decálogo y los siete sacramentos, wyd. J.I. Saranyana, Pamplona 1995, s. 201–232.