De aeternitate mundi

Redakcja tego dziełka należy do drugiego okresu nauczania Tomasza w Paryżu, najprawdopodobniej przypada na rok 1271. Wbrew wielu teologom, zaniepokojonym znaczącą obecnością Arystotelesa w nauczaniu na ten temat, Tomasz pokazuje, że jedynie wiara może pozwolić utrzymać twierdzenie, iż świat miał początek, i że udowodnienie przeciwnego twierdzenia jest niemożliwe.

Wydania:

 • Leonina, t. 43, przedmowa s. 53–81, tekst s. 85–89;
 • Parma, t. 16, s. 318–320;
 • Vives, t. 27, s. 450–453;
 • Mandonnet, Opuscula, t. 1, s. 22–27;
 • Marietti, Opuscula philosophica, s. 105–108.

Przekłady polskie:

 • O wieczności świata, w: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. i opr. J. Salij OP, Poznań 1984, s. 277–281. Ten sam przekład ukazał się później w: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. J. Salij OP, K. Suszyło OP, M. Starowieyski, W. Giertych OP, opr. J. Salij OP, Kęty 1999, s. 473–480;
 • O wieczności świata, tłum. A. Pokulniewicz, „Edukacja Filozoficzna” nr 33 (2002), s. 325–331
 • O wieczności świata. Teksty i studia, tłum. i opr. A. Pokulniewicz, Warszawa 2003;
 • O wieczności świata, tłum. A. Pokulniewicz, w: Tomasz z Akwinu. Opuscula, red. A. Andrzejuk, M. Zembrzuski, Warszawa 2011 (Opera Philosophorum Medii Aevi, 9, 1), s.175–191.

Przekłady francuskie:

 • Opuscules de saint Thomas d’Aquin, Vrin-Reprise, t. 6, Paris 1984, s. 551–560 (przedruk, z tą samą paginacją, tłumaczenia ks. Bandela, Vives, t. 3, Paris 1857);
 • Thomas d’Aquin et la controverse sur L’éternité du monde. Traités sur l’éternité du monde de Bonaventure, Thomas d’Aquin, Peckam, Boece de Dacie, Henri de Gand et Guillaume d’Ockam, tłum., wprowadzenie i przypisy C. Michon, współpraca O. Boulnois, N. Dupré La Tour, Paris 2004 (Garnier Flammarion, 1199).

Przekład niemiecki:

 • Bonaventura, Thomas von Aquin, Boethius von Dacien, Über die Ewigkeit der Welt, tłum. i przypisy P. Nickl, wprowadzenie R. Schönberger, V. Klostermann, Frankfurt am Main 2000 (na temat Tomasza z Akwinu: s. 82–103).

Przekład włoski:

 • L’uomo e l’universo. Opuscoli filosofici, wyd. A. Tognolo, Milano 1982, s. 183–192.