Contra errores Graecorum

Dość niefortunnie nazwane Contra errores Graecorum to napisane na prośbę Urbana IV dzieło jest analizą zbioru tekstów greckich ojców Kościoła (Libellus lub Liber de fide Trinitatis), prawdopodobnie będącego kompilacją Mikołaja z Durazzo, biskupa dawnej Kotrony. Należy je datować na rok 1263 albo początek roku 1264. W pierwszej części Tomasz stara się wyjaśnić niejednoznaczne teksty. Zauważając ich często wątpliwe opracowanie i ułomne przekłady, próbuje wydobyć doktrynalną treść nauczania ojców greckich. W drugiej części dokładnie analizuje cztery konkretne zagadnienia (pochodzenie Ducha Świętego a Filio, prymat papieża, użycie chleba niekwaszonego do sprawowania Eucharystii oraz kwestię czyśćca). Dziełko to ukazuje niewątpliwą przychylność Tomasza wobec skompilowanych tekstów i jego zaufanie do nauczania ojców greckich w dziedzinie wiary, ale traci na tym, że opiera się niemal wyłącznie na tekście Libellus, danym mu do analizy.

Wydania:

  • Leonina, t. 40 A (razem z tekstem Libellusa, s. 107–151);
  • Parma, t. 15, s. 239–258;
  • Vives, t. 29, s. 344–373;
  • Mandonnet, Opuscula, t. 3, s. 279–328;
  • Marietti, Opuscula theologica, t. 1, s. 315–346 i tekst Libellusa, s. 347–413;
  • Contra errores Graecorum, tekst przedstawiony i wydany z przypisami, odsyłaczami i związanymi z nim dokumentami przez bpa P. Glorieux, Tournai – Paris – Roma – New York 1957 (Monumenta Christiana Selecta).

Przekład polski:

  • Sprostowanie błędów greckich, tłum. J. Salij OP, w: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. i opr. J. Salij OP, Poznań 1984, s. 159–192. Ten sam przekład ukazał się później w: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. J. Salij OP, K. Suszyło OP, M. Starowieyski, W. Giertych OP, opr. J. Salij OP, Kęty 1999, s. 265–321. Tłumaczenie to jest też dostępne na naszej stronie.

Przekład francuski:

  • Opuscules de saint Thomas d’Aquin, Vrin-Reprise, t. 2, Paris 1984, s. 1–76 (przedruk, z tą samą paginacją, tłumaczenia ks. Bandela, Vives, t. 1, Paris 1856). Ten stary przekład został „sprawdzony, poprawiony” i opublikowany w internecie wraz z łacińskim tekstem Busa, w 2005 roku, przez Ch. Duycka, na stronie http://docteurangelique.free.fr/.