Compendium theologiae seu brevis compilano theologiae ad fratrem Raynaldum

Napisane na prośbę Reginalda Compendium theologiae jest ułożone według kolejności cnót teologalnych i przedstawia się jako wykład nauki chrześcijańskiej, dbały o prostotę i zwięzłość. Pierwsza część (rozdziały 1–246) należy do okresu pobytu Tomasza w Orvieto w latach 1261–1265, czyli powstała w tym czasie, co Summa contra gentiles, od której czerpie wiele zapożyczeń. Tomasz wykłada tam chrześcijańską naukę o wierze, opierając się na artykułach Credo. Zmuszony wówczas do przerwania pracy autor miał podjąć redakcję po powrocie do Neapolu, pisząc część drugą, o chrześcijańskiej nadziei, w powiązaniu z prośbami z Pater; dzieło pozostało niedokończone, urwane na rozdziale 10 drugiej części.

Wydania:

 • Leonina, t. 42, przedmowa s. 5–73, tekst s. 83–191;
 • Parma, t. 16, s. 1–85;
 • Vives, t. 27, s. 1–127;
 • Mandonnet, Opuscula, t. 2, s. 1–219;
 • Marietti, Opuscula theologica, t. 1, s. 13–138.

Przekład polski:

 • Streszczenie teologii, w: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. i opr. J. Salij OP, Poznań 1984, s. 11–131; ten sam przekład ukazał się później w: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. J. Salij OP, K. Suszyło OP, M. Starowieyski, W. Giertych OP, opr. J. Salij OP, Kęty 1999, s. 13–220; oraz św. Tomasz z Akwinu, O wierze, wstęp P. Milcarek, Poznań 2000 (Biblioteka Christianitas, 1). To tłumaczenie dostępne też na naszej stronie.

Przekłady francuskie:

 • Opuscules de saint Thomas d’Aquin, Vrin-Reprise, t. 1, Paris 1984 (przedruk, z tą samą paginacją, tłumaczenia ks. Védrine’a, Vives, t. 1, Paris 1856, s. 76–411);
 • Bref résumé de la foi chrétienne – Compendium theologiae, tłum. J. Kreit, Paris 1985 (Docteur Angélique, 6) tekst łaciński według wydania wcześniejszego niż wydanie Leoniny; niedokończone Compendium jest tam „uzupełnione” zapożyczeniami z innych dzieł Tomasza;
 • Abrégé de Théologie (Compendium Theologiae), ou Bref résumé de théologie pour le frere Raynald, tekst łaciński edycji leonińskiej, tłum., wstęp i przypisy J.-P. Torrell, Paris 2007.

Przekład angielski:

 • Aquinas’s Shorter Summa. St. Thomas Aquinas’s Own Concise Version of His Summa Theologica, [tłum. C. Vollert], Manchester  New Hampshire 1947, 2002 (tłum. według tekstu wyd. Vivesa).

Przekład niemiecki:

 • Compendium Theologiae. Grundriss der Glaubenslehre, tłum. H.L. Fäh, wyd. R. Tannhof, Heidelberg 1963.

Przekład włoski:

 • Compendio di teologia, red. A. Selva, Bologna 1995.