Collationes in orationem dominicam, in Symbolum Apostolorum, in salutationem angelicam

Trudno sprecyzować z całą pewnością datę i miejsce tych serii homilii. Kazania na temat “Ojcze nasz” zostały wygłoszone prawdopodobnie w Neapolu, podczas Wielkiego Postu 1273 roku; ich reportatio zawdzięczamy Reginaldowi z Piperno, podobnie jak reportatio kazań o Składzie Apostolskim, których przypisanie do tego samego okresu budzi wątpliwości. Kazanie o pierwszej prośbie Pater w wydaniach drukowanych, zapożyczone od Aldobrandinusa z Toscanelli, jest nieautentyczne, zob. B.-G. Guyot, Aldobrandinus de Toscanella: source de la „Ia Petitio” des éditions du commentaire de S. Thomas sur le Pater, „Archivum fratrum praedicatorum” 53 (1983), s. 175–201. Natomiast homilie o “Zdrowaś Maryjo” to prawdopodobnie zwykłe kazanie wraz z jego collatio, wygłoszone podczas drugiego pobytu w Paryżu.

Wydania:

 • Parma, t. 16, s. 123–151;
 • Vives, t. 27, s. 183–229;
 • Mandonnet, Opuscula, t. 4, s. 349–411; 456–460;
 • Marietti, Opuscula theologica, t. 2, s. 193–241;
 • I.F. Rossi, S. Thomae Aquinatis Expositio Salutationis Angelicae. Introductio et textus, Piacenza 1931, przedruk w „Divus Thomas” (Piacenza) nr 34 (1931), s. 445–479.

Przekłady polskie:

 • Wykład składu apostolskiego. Ułamek z mów i kazań św. Tomasza z Akwinu, tłum. ks. T.K., Poznań 1884;
 • Komentarz do Pozdrowienia anielskiego, Lwów 1937;
 • Wykład Modlitwy Pańskiej, czyli Ojcze nasz, tłum. M. Starowieyski, w: św. Tomasz z Akwinu, Wykład pacierza, tłum. K. Suszyło OP, M. Starowieyski, W. Giertych OP, Poznań, wyd. 1 – 1984, s. 63–90, wyd. 2 – 2005, s. 79–116. Ten sam przekład ukazał się w: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. J. Salij OP, K. Suszyło OP, M. Starowieyski, W. Giertych OP, opr. J. Salij OP, Kęty 1999, s. 618–641;
 • Wykład składu apostolskiego, czyli Wierzę w Boga, tłum. K. Suszyło OP, w: św. Tomasz z Akwinu, Wykład pacierza, tłum. K. Suszyło OP, M. Starowieyski, W. Giertych OP, Poznań 1984 (wyd. 1), s. 11–59, 2005 (wyd. 2), s. 11–76; ten sam przekład ukazał się w: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. J. Salij OP, K. Suszyło OP, M. Starowieyski, W. Giertych OP, oprac. J. Salij OP, Kęty 1999, s. 576–617;
 • Wykład Pozdrowienia Anielskiego, czyli Zdrowaś Maryjo, tłum. W. Giertych OP, w: św. Tomasz z Akwinu, Wykład pacierza, tłum. K. Suszyło OP, M. Starowieyski, W. Giertych OP, Poznań 1984 (wyd. 1), s. 93–98, 2005 (wyd. 2), s. 119–126; ten sam przekład ukazał się w: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. J. Salij OP, K. Suszyło OP, M. Starowieyski, W. Giertych OP, oprac. J. Salij OP, Kęty 1999, s. 642–646;
 • Wykład modlitwy Pańskiej, czyli „Ojcze nasz”, tłum. W. Zega, w: Modlitwa Pańska. Komentarze średniowieczne, red. K. Bielawski, Tyniec – Kraków 2004, s. 51–86.

Przekłady francuskie:

 • Opuscules de saint Thomas d’Aquin, tłum. ks. Fournet, Vivès, t. 1, Paris 1856, s. 563–632; t. 2, 1857, s. 1–49;
 • Le Pater et l’Ave, wstęp i tłum. mnich z Fontgombault, Paris 1967 (Docteur Commun);
 • Le Credo, wstęp, tłum. i przypisy mnich z Fontgombault, Paris 1969 (Docteur Commun).

Przekład angielski:

 • The Aquinas Catechism, przedmowa R. Mclnerny, Manchester 2000.

Przekład niemiecki:

 • Thomas von Aquin als Seelsorger, tłum. i red. F. Hoffmann, Leipzig 21998.

Przekłady włoskie:

 • P. Orlando, S. Tommaso d’Aquino Dottore mariano, „In salutationem angelicam”. Testo bilingue e commento, Napoli 1995;
 • Opuscoli spirituali, tłum. P. Lippini, Bologna 1999, s. 33–189 (homilie o Credo, Pater i Pozdrowieniu anielskim).

Przekład hiszpański:

 • Obras catequéticas: sobre el Credo, Padrenuestro, Avemaría, Decálogo y los siete sacramentos, wyd. J.I. Saranyana, Pamplona 1995, s. 43–137.