Collationes in decem preceptis

Trudno jest z całą pewnością sprecyzować datę i miejsce homilii o dziesięciu przykazaniach. Zostały one wygłoszone w ojczystym języku Tomasza, w Italii (1261–1268 lub 1273?), zebrał je Piotr d’Andria; późno zostały przepisane na czysto, w tym samym czasie co Lectura na temat Ewangelii według św. Mateusza. Kazanie Tomasza dotyczy podwójnego przykazania miłości, a następnie dziesięciu przykazań.

Wydania:

 • J.-P. Torrell, Les „Collationes in decem preceptis” de saint Thomas d’Aquin. Edition critique avec introduction et notes, „Revue des sciences philosophiques et théologiques” nr 69 (1985), s. 5–40 i 227–263 (przedruk w: „Recherches thomasiennes”, s. 47–117);
 • Parma, t. 16, s. 97–114;
 • Vives, t. 27, s. 144–170;
 • Mandonnet, Opuscula, t. 4, s. 413–455;
 • Marietti, Opuscula theologica, t. 2, s. 245–271.

Przekład polski:

 • Wykład dwóch przykazań miłości i dziesięciorga przykazań Bożych, tłum. K. Suszyło OP, w: św. Tomasz z Akwinu, Wykład pacierza, tłum. K. Suszyło OP, M. Starowieyski, W. Giertych OP, Poznań, wyd. 1 – 1984, s. 101–155, wyd. 2 – 2005, s. 129–201. Ten sam przekład ukazał się w: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. J. Salij OP, K. Suszyło OP, M. Starowieyski, W. Giertych OP, opr. J. Salij, Kęty 1999, s. 647–693.

Przekłady francuskie:

 • Opuscules de saint Thomas d’Aquin, tłum. ks. Fournet, Vives, t. 1, Paris 1856, s. 453–531;
 • Les commandements, wstęp, tłum. i przypisy mnich z Fontgombault, Paris 1970 (Doctor Commun) – tekst łaciński jest tu inny niż w wydaniu krytycznym;
 • Sermons sur les Dix commandements (Collationes de Decem preceptis), wprowadzenie, tłum. i komentarze J.-P. Torrell, Paris 2015.

Przekład angielski:

 • The Aquinas Catechism, przedmowa R. Mclnerny, Manchester 2000.

Przekład włoski:

 • Opuscoli spirituali, tłum. P. Lippini, Bologna 1999, s. 196–289.

Przekład hiszpański:

 • Obras catequéticas: sobre el Credo, Padrenuestro, Avemaría, Decálogo y los siete sacramentos, wyd. J.I. Saranyana, Pamplona 1995, s. 141–200.