Tegoroczny numer „American Catholic Philosophical Quarterly”

W tym roku kalendarzowym ukazały się już dwie części 92 numeru „American Catholic Philosophical Quarterly” (nr 92/1 i 92/2). Jak zwykle, szereg artykułów dotyczy nauki św. Tomasza lub ogólnie tomizmu. Warto szczególnie zwrócić uwagę na następujące artykuły: