Sympozjum „Tomasz z Akwinu o stworzeniu i naturze”

Instytut Tomistyczny, działający przy papieskim uniwersytecie Angelicum, organizuje międzynarodowe sympozjum Thomas Aquinas on Creation and Nature, które odbędzie się w Rzymie w dniach 3-5 października 2019 roku. Głównymi prelegentami będą Eleonore Stump, Serge-Thomas Bonino OP oraz Paul Clavier; swój udział zapowiedzieli również tacy filozofowie i teologowie, jak Michael Dodds OP, Dominic Legge OP, John O’Callaghan czy Kevin Flannery SJ.

Propozycje wystąpień można zgłaszać do 1 marca pod adresem [email protected], zaś zarejestrować można się na stronie Instytutu.