Święty Tomasz o Pieśni nad Pieśniami

Wydawnictwo Cerf opublikowało właśnie książkę Serge-Thomas Bonino OP, Saint Thomas d’Aquin, lecteur du Cantique des Cantiques. Dzieło to poświęcone jest sposobowi, w jaki św. Tomasz wykorzystywał tekst Pieśni nad Pieśniami w swojej teologii, opisując za pomocą tej biblijnej księgi Chrystusa, Maryję Pannę, Kościół czy ukazując relacje miłości łączące duszę i Boga.

O. Serge-Thomas Bonino OP jest sekretarzem generalnym Międzynarodowej Komisji Teologicznej, przewodniczącym Papieskiej Akademii im. Tomasza z Akwinu oraz dziekanem Wydziału Filozoficznego Papieskiego Uniwerstytetu św. Tomasza z Akwinu „Angelicum”. Jest autorem m.in. książek Les anges et les démons. Quatorze leçons de théologie (Parole et Silence 2007) oraz Dieu, Celui qui est (De Deo ut uno) (Parole et Silence 2016). Szereg jego krótkich wykładów na temat Tomasza i Summy można znaleźć na kanale YouTube projektu Aquinas.