Stworzenie według św. Tomasza i Karla Bartha

Niedawno ukazała się książka Tylera R. Wittmana God and Creation in the Theology of Thomas Aquinas and Karl Barth (Cambridge University Press 2018; fragmenty książki można też znaleźć na portalu Google Books). Zestawia ona ze sobą sposoby rozumienia relacji między Bogiem i stworzeniem według Akwinaty oraz Bartha. Poruszona w niej tematyka jest jednak o wiele szersza, bowiem – jak zauważa autor –

rozumienie relacji Boga względem stworzenia zależy od materialnie wcześniejszego nauczania odnośnie do pełni Boga w samym sobie, tak że pytania o relację Boga do stworzenia są ściśle powiązane z pytaniami o Boski akt i byt. To znaczy, że pytanie o odrębność Boga od stworzenia jest w pierwszym rzędzie pytaniem o doskonałość Boga, nie zaś o samą w sobie relację między Bogiem i stworzeniem (ze „Wstępu”).

Tyler R. Wittman jest wykładowcą teologii w Southern Baptist Theological Seminary, zajmującym się przede wszystkim zagadnieniem relacji między teologią klasyczną i współczesną. Na jego profilu na portalu Academia.edu można znaleźć niektóre artykuły jego autorstwa, w tym i te poświęcone teologii Tomasza:

Warto przypomnieć, że kilka lat temu ukazała się też inna książka zestawiająca ze sobą teologię Akwinaty i Bartha: Thomas Aquinas and Karl Barth: An Unofficial Catholic-Protestant Dialogue (Eerdmans 2013), pod redakcją Bruce’a L. McCormacka oraz Thomasa Josepha White’a OP.