Studia doktoranckie – rekrutacja

Do 30 września trwa rekrutacja na studia doktoranckie w ramach specjalizacji „Teologia św. Tomasza z Akwinu”. Istnieje ona od roku i jest wspólnym dziełem naszego Instytutu oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Instytut zapewnia studentom dogodne warunki nie tylko do przygotowania rzetelnej pracy doktorskiej na temat nauki św. Tomasza z Akwinu, ale również do dogłębnego poznania myśli Doktora Anielskiego – a to dzięki współpracy z wiodącymi tomistami z kraju i zagranicy, swej bazie lokalowej oraz znakomitej bibliotece, będącej jedną z najlepszych w Polsce kolekcji z zakresu teologii i filozofii średniowiecznej.  

Studia doktoranckie trwają cztery lata i odbywają się w trybie zaocznym. Obejmują dwadzieścia jeden zjazdów rocznie, z czego czternaście to wykłady z teologii ogólnej (prowadzone na PWTW), zaś siedem to wykłady specjalizacyjne poświęcone myśli św. Tomasza (prowadzone w Instytucie Tomistycznym).  

Więcej informacji na stronie internetowej specjalizacji.