Sprawiedliwość według Akwinaty

W wydawnictwie Cerf niedawno ukazała się książka Miséricorde n’est pas défaut de justice. Savoirs humains, révélation évangélique et justice divine chez Thomas d’Aquin, autorstwa Eunsil Son. Poświęcona jest ona Tomaszowemu rozumieniu sprawiedliwości Bożej — tak jak jest ono przedstawione w jego komentarzach biblijnych oraz wielkich syntezach teologicznych — które zostaje zestawione z myślą Marcina Lutra.

Eunsil Son jest obecnie wykładowcą teologii na Presbyterian University and Theological Seminary w Seulu. W 2006 roku pod kierownictwem Ruedi Imbacha i Gillesa Berceville obroniła na Sorbonie rozprawę doktorską, poświęconą właśnie Tomaszowemu podejściu do kwestii sprawiedliwości. Jest autorką m.in. następujących artykułów poświęconych myśli Akwinaty: Thomas d’Aquin et l’écriture: une exégèse contemplative („Revue des sciences philosophiques et théologiques”, nr 4/2007, s. 731-741) oraz Exégèse biblique, théologie et philosophie chez Thomas d’Aquin et Martin Luther commentateurs de Rm 7,14-25 (wraz z G. Berceville, „Recherches de Science Religieuse”, nr 3/2003, s. 373-395).