Wprowadzenie w św. Tomasza z Akwinu. Osoba i dzieło

Jean-Pierre Torrell OP

Tłum. Agnieszka Kuryś
Instytut Tomistyczny, Wydawnictwo W drodze
Warszawa — Poznań: 2021
624 s.
ISBN: 978-83-7906-267-6

Seria: Dominikańska Biblioteka Teologii, 10

Dystrybutorem publikacji IT
jest Wydawnictwo W DRODZE

 

„Należy spróbować obrać nowy punkt wyjścia i wykorzystać najnowsze badania, jeśli chcemy czytać dzieła Tomasza w ich prawdziwym kontekście i odkryć coś z jego oblicza. Ten, kogo nazbyt często przedstawiano jako pozaczasowego myśliciela, był mocno osadzony w określonym czasie i w określonej przestrzeni, pod znakiem konkretnych, przyziemnych okoliczności historycznych. Gnany posłuszeństwem zakonnym po drogach Europy, był zmuszony pracować w pośpiechu, rozrywany tysiącem różnych zadań, pozostawiając wiele niedokończonych. Poszukiwanie wiecznej Prawdy w szkole niemal wszystkich filozofów i teologów znanych w jego epoce, których niestrudzenie badał i których dzieła komentował, przebiegało więc pod znakiem presji czasu i niepewności” (z Przedmowy).

Nowe wydanie klasycznej już książki na temat Tomasza z Akwinu, gruntownie przeredagowane i poszerzone w kontekście najnowszych badań nad myślą Doktora Anielskiego. Jean-Pierre Torrell OP dokładnie przedstawia życiorys Tomasza, zarazem mistrzowsko pokazując, w jaki sposób dorobek Akwinaty był w tymże życiu zakorzeniony – przy okazji odmalowując również cenną panoramę tamtej epoki. Ogromną zaletą książki jest też szczegółowy katalog dzieł Tomasza, przedstawiający kontekst ich powstania oraz podający ich wydania krytyczne i przekłady na języki nowożytne, a także obszerna bibliografia tekstów źródłowych i opracowań na temat Akwinaty.

Jean-Pierre Torrell OP – francuski teolog, jeden z najwybitniejszych znawców myśli św. Tomasza z Akwinu. Emerytowany profesor Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim oraz były członek Commissio Leonina. Wykładał również na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, w Kolegium św. Michała w Toronto oraz na wielu innych uczelniach. W języku polskim ukazały się między innymi jego następujące książki: Święty Tomasz z Akwinu mistrz duchowy (wyd. pol. 2003), Po co nam świętość (wyd. pol. 2008), Dziewica Maryja w wierze katolickiej (wyd. pol. 2013).