Tomasz z Akwinu – człowiek i dzieło

Jean-Pierre Torrell OP

przełożyła Agnieszka Kuryś
Kęty – Warszawa: Wydawnictwo Marek Derewiecki – Instytut Tomistyczny, 2008
509 s.; 21 cm
ISBN 978-83-89637-89-5

 

 

 

Streszczenie:

Najbardziej aktualne podsumowanie wiedzy o Tomaszu z Akwinu. Niniejsza książka jest wspaniałym świadectwem tego, jak istotnie powiększyła się w ostatnich dziesiątkach lat nasza wiedza o Tomaszu. Największą zaletą tej książki wydaje się to, że przedstawiony w niej Tomasz nie jest budzącym podziw ożywionym komputerem, który wyprodukował wiele uczonych, ale abstrakcyjnych pism filozoficznych i teologicznych. Tomasza Torrell przedstawia takim, jakim on naprawdę był: człowiek, owszem, nietuzinkowy, który miał wyrazistą osobowość, żył jednak w określonym czasie i w określonej przestrzeni, obracał się w określonych środowiskach i w konkretnych okolicznościach historycznych. Nie dane było świętemu Tomaszowi prowadzić ustabilizowanego życia profesora uniwersytetu, którego głównym zajęciem jest prowadzenie wykładów, udział w dyskusjach naukowych i pisanie mądrych książek. Owszem, to były jego podstawowe obowiązki, ale całe jego życie naznaczone było częstymi zmianami miejsca zamieszkania oraz gonitwą, ażeby sprostać jakoś obowiązkom, którymi zawsze był obciążony ponad miarę.

Książka o. Torrella jest nie tylko w pełni kompletnym, ale też najnowszym i opartym na najnowszych badaniach wprowadzeniem w życie, myśl i dzieła św. Tomasza z Akwinu. Fryburski teolog nie pomija żadnego, nawet najmniejszego czy najmniej znanego dziełka Mistrza z Akwinu i żadnego wydarzenia z jego życia, poczynając od dokładnej charakterystyki rodziny Aquino, a kończąc na sporach wokół potępienia z 1277 roku, obronie dzieła i osoby Tomasza przez jego braci czy wreszcie kanonizacji i ogłoszeniu Mistrza z Akwinu Doktorem Kościoła. Książka powinna być nie tylko wprowadzeniem w życie Tomasza z Akwinu, ale stałym towarzyszem podróży po dziele Akwinaty, dla każdego, kto nie chce pominąć którejkolwiek z interesujących przestrzeni jego, tak bardzo rozległej przecież, myśli.

Książka zawiera nie tylko obszerną bibliografię, ale także wykaz dzieł Tomasza z dokładnym omówieniem ich autentyczności, informacją o dostępnych wydaniach czy wreszcie dostępnych obecnie tłumaczeniach. Warto sięgnąć po drugie wydanie pracy o. Torrella ze względu na uaktualniony katalog dzieł, jak i tabelę chronologii życia i twórczości Akwinaty. Niezwykle cenne są też zamieszczone w przypisach odsyłacze do szczegółowych prac dotyczących życia i dzieła św. Tomasza.

Spis treści:

3. Słowo wstępne – Jacek Salij OP

9. Przedmowa

17. Skróty często cytowanych prac

19. I. BURZLIWA MŁODOŚĆ (1224/1225–1245)

19. Ród Aquino

22. Oblat na Monte Cassino. Studia w Neapolu

26. Obłóczyny i ich następstwa

32. Pierwszy szkic do portretu

38. II. UCZEŃ ALBERTA WIELKIEGO (1245–1252)

39. W Paryżu (1245–1248)

45. W Kolonii (1248–1252)

48. Biblia i duchowość – Super Isaiam

57. III. PIERWSZE LATA NAUCZANIA W PARYŻU (1252–1256)

60. Bakałarz Sentencji

67. Alia lectura fratris Thome

70. Dwa dziełka

73. Wykład inauguracyjny

78. IV. MAGISTER IN SACRA PAGINA (1256–1259)

78. Legere – komentować Biblię

84. Disputare – De ueritate

94. Praedicare: teologia a duszpasterstwo

100. V. OBROŃCA ŻEBRACZEGO ŻYCIA ZAKONNEGO

100. Dzieje pewnego sporu

104. Contra impugnantes

110. De perfectione i Contra retrahentes

117. Polemista

123. VI. POWRÓT DO ITALII. SUMMA PRZECIW POGANOM

123. Popieranie studiów

125. Niejasności dotyczące lat 1259–1261

128. Data Summy przeciw poganom

132. Zamysł Summy przeciw poganom

135. Summa przeciw poganom – metoda i plan

140. Treść Summy przeciw poganom

146. VII. POBYT W ORVIETO (1261–1265)

147. Lektor konwentu w Orvieto

149. Komentarz do Księgi Hioba

151. Bardzo poszukiwany teolog

157. De diuinis nominibus

161. Officium de festo Corporis Christi

163. Adoro Te

167. Uczta eschatologiczna

169. Catena aurea

175. VIII. LATA W RZYMIE (1265–1268). PODJĘCIE PRACY NAD SUMMA

175. Studium rzymskie

178. Summa teologii

181. Treść Summy

184. Plan Summy teologii

187. Miejsce tajemnicy Wcielenia

191. Teologia, życie i modlitwa

195. IX. INNE PISMA OKRESU RZYMSKIEGO

196. De potentia „cum annexis”

199. Compendium theologiae

202. Opinia eksperta na temat współczesnych zagadnień

205. De regno ad regem Cypri

207. Sentencia Libri De anima

210. Wilhelm z Moerbeke

215. X. KOLEJNY POBYT W PARYŻU. SPORY DOKTRYNALNE

215. Wyjazd Tomasza do Paryża – data i miejsce

218. Powody powrotu Tomasza do Paryża

220. De aeternitate mundi

224. Jedność formy substancjalnej

228. De unitate intellectus

235. XI. DRUGI OKRES NAUCZANIA W PARYŻU (1268–1272)

235. I. Komentarze do Pisma Świętego i kwestie dyskutowane

235. Lectura super Ioannem

239. Kwestie dyskutowane: De malo i inne

246. Dysputy kwodlibetalne

249. Daty powstania kwodlibetów

253. II. Konsultacje i rozmaite opracowania

253. De mixtione elementorumDe motu cordis

255. De operationibus occultis naturae

256. De iudiciis astrorum

256. De sortibus

258. De secreto

259. List do księżnej Brabantu

261. De substantiis separatis

263. Super Librum de causis

266. XII. KOMENTATOR ARYSTOTELESA

266. Expositio libri Peryermenias

268. Expositio libri Posteriorum

269. Sententia libri Ethicorum

271. Tabula libri Ethicorum

273. Komentarze do Fizyki i Metafizyki

276. Prace niedokończone

279. Tomasz i Arystoteles

283. Tomasz i jego sekretarze

291. XIII. OSTATNI OKRES NAUCZANIA – NEAPOL (1272–1273)

294. Wykłady o listach św. Pawła

302. Wykład o Psalmach

307. Życie Jezusa

314. XIV. OSTATNIE MIESIĄCE I ŚMIERĆ

314. Ci, którzy znali Tomasza

320. Reginald z Piperno

323. Tomasz i jego krewni

325. Szkic do portretu

331. Człowiek wielkiej kontemplacji

338. Ostatnia choroba i śmierć

346. XV. TRUDNY CZAS. KULT – PROCES – DYSPUTY

346. Początki kultu

348. Marzec 1277 roku w Paryżu

354. Dominikanie i franciszkanie

360. Obrona Tomasza przez zakon dominikański

362. Uczniowie i współbracia

370. XVI. EPILOG. KANONIZACJA W AWINIONIE

370. Dobrze prowadzone postępowanie

374. Kanonizacja i jej następstwa

378. Doctor Ecclesiae

381. ZWIĘZŁA CHRONOLOGIA

386. KATALOG DZIEŁ ŚW. TOMASZA

450. SIGLA I SKRÓTY

452. BIBLIOGRAFIA

489. WYKAZ PISM ŚW. TOMASZA

491. INDEKS OSÓB