Thomas Aquinas theologian

Thomas F. O’Meara, O.P.

Notre Dame – London: University of Notre Dame Press, 1997
302 s., 23 cm
ISBN 0-268-01898-7.

 

 

 

 

 

Streszczenie:

Książka ta jest rzeczywiście dosyć nietypowa. Została napisana nie przez drobiazgowego mediewistę, ale człowieka, który siedem lat swego życia poświęcił wyłącznie studiom nad Tomaszem, zaś następne dwadzieścia pięć – na nauczaniu teologii Tomasza na różnych fakultetach teologicznych i wykładaniu jego doktryny słuchaczom o różnym poziomie zaawansowania w studiach teologicznych. Krótko mówiąc jest to książka nauczyciela-teologa napisana dla studentów teologii. Ale, co trzeba jeszcze dodać, jest to książka napisana dla współczesnych studentów teologii, a to wymagało, aby znalazły się w niej wszelkie informacje, które pozwolą umieścić tomizm na współczesnej mapie teologicznej. Ojciec O’MEARA cały rozdział swojego wprowadzenia poświęca na przybliżenie czytelnikowi tradycji i kierunków w interpretacji teologii TOMASZOWEJ – zarówno wśród pierwszych średniowiecznych komentatorów, jak i wśród architektów Vaticanum II. Pracę kończy arcyciekawy rozdział na temat obecności teologicznej myśli TOMASZA we współczesnej kulturze. Książkę można szczerze polecić każdemu, kto interesuje się bardziej TOMASZOWĄ nauką wiary, niż spekulacją filozoficzną a jednocześnie wszystkim, których ciekawi jak dalece realny wpływ wywarł MISTRZ Z AKWINU na współczesne sposoby myślenia o Bogu i świecie.

Spis treści:

Preface

Introduction

I. A Guide to Thomas Aquinas
II. How to Study a Great Thinker
III. A Theologian and His Age

1. THE LIFE AND CAREER OF THOMAS AQUINAS

I. A Time of Change
II. Frair Thomas Aquino
III. Universities, Studia, and Albert the Great
IV. Teacher and Writer
V. The Idea for Masterpiece
VI. Personality and Genius
VII. The Theologian

2. PATTERNS IN THE SUMMA THEOLOGIAE

I. A Composer of Summæ
II. Medieval Culture and the Summa theologiæ
III. A Textbook for Dominicans
IV. Structures in the Summa theologiæ
V. A Biblical Theology
VI. Some Principles in Thomas Aquinas’ Theology
VII. Patterns

3. A THEOLOGICAL WORLD

I. The Unknown but Present God
II. God’s Life in the Trinity
III. The Choice for Beings
IV. A Special Life on Earth
V. Human Life amid God’s Spirit
VI. God’s Word Incarnate in Jesus
VII. The Continuing Incarnation
VIII. The End as Beginning

4. TRADITIONS, SCHOOLS, AND STUDENTS

I. A Perduring Influence
II. First Medieval Attention
III. Disciples of Aquinas in the Fourteenth and Fifteenth Centuries
IV. The “Second Thomism” of the Counter-Reformation and the Baroque
V. The “Third Thomism” from 1860 to 1960
VI. The Diversity of Thomisms in the Twentieth Century
VII. Neo-Thomism in the United States
VIII. Aquinas, Theology, and Vatican II
IX. Beyond Vatican II

5. THOMAS AQUINAS TODAY

I. Theology and Culture
II. “Grace Drawing Creation Forward”

Conclusion

Notes

Bibliography

I. The Writings of Thomas Aquinas
II. Indices of Thomas Aquinas’ Writings
III. Studies on Thomas Aquinas
IV. Surveys of the History of Thomism