Tajemnica Ojca. Wiara apostołów, dzisiejsze gnozy

Marie-Joseph Le Guillou OP

Tłum. Wiesław Szymona
Instytut Tomistyczny, Wydawnictwo W drodze
Warszawa — Poznań: 2019
312 s.
ISBN: 978-83-7906-226-3

Seria: Dominikańska Biblioteka Teologii, 8

Dystrybutorem publikacji IT
jest Wydawnictwo W DRODZE

 

„W pierwotnym założeniu Tajemnica Ojca została pomyślana jako manifest, który – w czasach głębokiego kryzysu teologicznego i duchowego Kościoła – miał być świadectwem domagającym się powrotu do katolickiego centrum wiary i teologii. Zaplanowana początkowo jako krótki manifest, książka ta rozrastała się jednak zgodnie z wewnętrzną logiką omawianego przedmiotu i wyszło z tego dzieło, które macie przed sobą. Przy całej surowości diagnozy sytuacji naszej współczesnej teologii, pracę tę przenika głęboka nadzieja teologicznej i duchowej odnowy. Przenika ją też jedna tylko troska: przypomnienie struktury wiary apostolskiej” (ze Wstępu).

Ta wydana po raz pierwszy w 1973 roku książka z jednej strony daje wyraz pewnemu rozczarowaniu negatywnymi i niezamierzonymi skutkami Soboru Watykańskiego II, będąc zarazem próbą ocalenia jego dziedzictwa i zrealizowania zapoczątkowanych nań reform poprzez dogmatyczne pogłębienie przypomnianych przezeń prawd. Autor, wychodząc od prezentacji tego, co sam uznaje za istotę wiary Apostołów, prezentuje główne przemiany, jakie na przestrzeni wieków zachodziły w jej rozumieniu pod wpływem czynników historycznych i ideologicznych. Le Guillou z wielką sprawnością łączy ze sobą ważne wątki nie tylko teologiczne, ale i filozoficzne, historyczne, a nawet literackie. Czyni to jednak nie przytłaczając czytelnika.

Marie-Joseph Le Guillou OP – urodzony w 1920 r., zmarł w 1990 r. Francuski teolog, wykładowca Le Saulchoir, profesor Instytutu Katolickiego w Paryżu, był też pracownikiem centrum studiów ekumenicznych Istina oraz założycielem Wyższego Instytutu Studiów Ekumenicznych. Brał udział w Soborze Watykańskim II jako ekspert. W Polsce jak dotąd ukazały się dwie jego książki: Od zgorszenia złem do spotkania Boga (Poznań 1999) oraz Sens naszego życia: Męka i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (Kraków 2007).

Pobierz spis treści.