Święty Tomasz teolog. Wybór studiów

Warszawa – Kęty: Instytut Tomistyczny – Antyk, 2005
496 s.; 21 cm
ISBN 83-89637-22-7

 

 

 

 

 

 

Streszczenie:

Święty Tomasz z Akwinu był przede wszystkim teologiem. W Polsce w drugiej połowie XX wieku częściej studiowano jednak filozoficzne wątki jego dzieła. Stało się tak w dużej mierze dlatego, że filozofia otwarta na transcendencję stanowiłą przciwwagę dla dominującej w tym czasie ideologii marksistowskiej. Dziś przyszedł czas na to, by przywrócić należne miejsce teologicznym inspiracjom Akwinaty. Ponieważ stanowią one często nośne elementy tworzonej przez niego konstrukcji, ich przestudiowanie jest istotne zarówno dla tych, którzy chcieliby uchwycić sens całości myśli wielkiego dominikanina, jak i dla tych, którzy chcą właściwie zrozumieć filozoficzną część jego dzieła.

Książka J.-P. Torrella dała polskiego czytelnikowi przegląd całości teologicznej wizji średniowiecznego mistrza. Niniejszy tom przedstawia dogłębniej kilka wybranych wątków z pewnością należących do najważniejszych dla Tomaszowego myślenia.

Spis treści:

 

5 Wprowadzenie (Michał Paluch OP)

Część I. Obraz Generalny

11 Kim był właściwie św. Tomasz z Akwinu? Spojrzenie jego współczesnych (Jean-Pierre Torrell OP)

25 Aktualna sytuacja studiów nad św. Tomaszem na Zachodzie (Jean-Pierre Torrell OP)

Część II. Koncepcja Teologii

57 Koncepcja wiedzy teologicznej według św. Tomasza i pierwszych tomistów (Jean-Pierre Torrell OP)

136 Teologia negatywna św. Tomasza z Akwinu (Thierry-Dominique Humbrecht OP)

210 Teolog i mistyk. Przypadek Tomasza z Akwinu (Jean-Pierre Torrell OP)

Część III. Sedno sprawy, czyli teologia trynitarna

231 Traktat o Trójcy Świętej w Summie teologii (Gilles Emery OP)

270 Trakat o Trójcy Świętej w Summie przeciw poganom (Gilles Emery OP)

Część IV. Ku współczesnej debacie

315 Esencjalizm czy personalizm w Tomaszowym traktacie o Bogu? (Gilles Emery OP)

352 Nauka Tomasza z Akwinu o Trójcy Świętej wobec współczesnej krytyki (kard. Leo Scheffczyk)

381 Niezmienność Boga miłości i problemy dyskursu o „cierpieniu Boga” (Gilles Emery OP)

420 „Wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie”. O książce Jacques’a Dupuis Vers une théologie chrétienne du pluralisme religieux (komitet redakcyjny „Revue Thomiste”)

475 Wykaz skrótów cytowanych dzieł św. Tomasza i ich ważniejszych wydań

478 Nota biograficzno-bibliograficzna

481 Indeks osób

492 Indeks wybranych haseł rzeczowych